From: Subject: =?windows-1250?Q?Pozor=2C_vyskytli_sa_v=9Ai!_-_Pozor=2C_vyskytli_sa_v=9Ai!?= Date: Wed, 1 Feb 2012 13:58:40 +0430 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_003D_01CCE0E9.9A4F93D0" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_003D_01CCE0E9.9A4F93D0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://zdravie.pravda.sk/tlac/14257-pozor-vyskytli-sa-vsi/ =EF=BB=BF Pozor, vyskytli sa v=C5=A1i! - Pozor, vyskytli = sa v=C5=A1i!

<=20 Sp=C3=A4=C5=A5 na =C4=8Dl=C3=A1nok...

Pozor, vyskytli sa v=C5=A1i!

Tohto ozn=C3=A1menia, =C4=8Di u=C5=BE na = n=C3=A1stenke =C5=A1koly alebo v =C5=BEiackej=20 kni=C5=BEke, sa hroz=C3=AD ka=C5=BEd=C3=BD rodi=C4=8D. = =C5=A0kol=C3=A1kom je potrebn=C3=A9 prezera=C5=A5 vlasy aspo=C5=88 raz=20 t=C3=BD=C5=BEdenne, aj ke=C4=8F ich hlava nesvrb=C3=AD. V pr=C3=ADpade = v=C3=BDskytu v=C5=A1=C3=AD v kolekt=C3=ADve je=20 namieste denn=C3=A1 kontrola. Hor=C5=A1=C3=AD variant je ten, ak u=C5=BE = v=C5=A1i a hnidy svojmu=20 potomkovi vo vlasoch objav=C3=ADme. Zbavi=C5=A5 sa ich toti=C5=BE = nemus=C3=AD by=C5=A5 jednoduch=C3=A9!

3D""=20=20
Vo=C5=A1 je vo=C4=BEn=C3=BDm okom pomerne = =C5=A5a=C5=BEko vidite=C4=BEn=C3=A1.
Autor: Internet
=0A= if (adoceanCallCenter) { adoceanCallCenter(); }=0A=

Vlasy potret=C3=A9 petrolejom =C4=8Di denaturovan=C3=BDm liehom a = zabalen=C3=A9 v igelitoch=20 a osu=C5=A1k=C3=A1ch, =C5=A1t=C3=ADpanie ko=C5=BEe a smrad ako na = benz=C3=ADnovej pumpe, to v=C5=A1etko by malo by=C5=A5=20 pri ni=C4=8Den=C3=AD v=C5=A1=C3=AD minulos=C5=A5ou. Babi=C4=8Dkin recept = je v s=C3=BA=C4=8Dasnosti trochu=20 drastick=C3=BDm prostriedkom na kyno=C5=BEenie =E2=80=9Ezoo vo = vlasoch=E2=80=9C, aj ke=C4=8F je pravda, =C5=BEe v=C5=A1i=20 ako typick=C3=AD pr=C3=AD=C5=BEivn=C3=ADci =C5=BEij=C3=BAci na povrchu = tela hostite=C4=BEa si vytv=C3=A1raj=C3=BA proti=20 jednotliv=C3=BDm pr=C3=ADpravkom odolnos=C5=A5, a tak je potrebn=C3=A9 = neust=C3=A1le h=C4=BEada=C5=A5 nov=C3=A9 a =C3=BA=C4=8Dinn=C3=A9=20 l=C3=A1tky na ich likvid=C3=A1ciu.

V=C5=A1i sa objavuj=C3=BA ka=C5=BEdoro=C4=8Dne po = pr=C3=A1zdnin=C3=A1ch, po n=C3=A1vrate det=C3=AD do kolekt=C3=ADvov=20 v =C5=A1k=C3=B4lkach =C4=8Di v =C5=A1kol=C3=A1ch. Vo=C5=A1 = detsk=C3=A1, naz=C3=BDvan=C3=A1 aj vlasov=C3=A1 alebo =20 hlavov=C3=A1 =C5=BEije naj=C4=8Dastej=C5=A1ie vo vlasoch = mlad=C5=A1=C3=ADch det=C3=AD, oby=C4=8Dajne vo veku 5 a=C5=BE=20 11 rokov, =C4=8Do sp=C3=B4sobuje najm=C3=A4 ich = bli=C5=BE=C5=A1=C3=AD fyzick=C3=BD kontakt, napr=C3=ADklad pri=20 hr=C3=A1ch alebo v=C3=BDmene =C4=8Diapok. =C4=8Castej=C5=A1ie = b=C3=BDvaj=C3=BA postihnut=C3=A9 diev=C4=8Dat=C3=A1 vzh=C4=BEadom na=20 d=C4=BA=C5=BEku vlasov, z dospel=C3=BDch os=C3=B4b =C5=BEeny a = babi=C4=8Dky, a to z d=C3=B4vodu=20 d=C3=B4vernej=C5=A1ieho, bli=C5=BE=C5=A1ieho kontaktu = s ratoles=C5=A5ami.

Zav=C5=A1ivavenie, odborne naz=C3=BDvan=C3=A9 aj pedikul=C3=B3za, = v=C5=A1ak postihuje =C4=BEud=C3=AD v=C5=A1etk=C3=BDch=20 vekov=C3=BDch skup=C3=ADn a bez oh=C4=BEadu na soci=C3=A1lny p=C3=B4vod = =C4=8Di =C3=BArove=C5=88 hygieny. Vo=C5=A1 sa toti=C5=BE=20 pokojne nas=C5=A5ahuje do vyum=C3=BDvanej hlavy, dokonca niektor=C3=A9 = zdroje uv=C3=A1dzaj=C3=BA, =C5=BEe=20 tento druh pr=C3=A1ve =C4=8Dist=C3=BDm a zdrav=C3=BDm vlasom d=C3=A1va = prednos=C5=A5.

Spozornie=C5=A5 pri =C5=A1kriaban=C3=AD vo = vlasoch

Vo=C5=A1 detsk=C3=A1 je ploch=C3=BD, bezkr=C3=ADdly hmyz, ktor=C3=BD = m=C3=A1 ve=C4=BEkos=C5=A5 2 =E2=80=93 4 mm.=20 Okrem vlasov =C4=8Dloveka m=C3=B4=C5=BEe =C5=BEi=C5=A5 aj na = obo=C4=8D=C3=AD alebo v brade, to s=C3=BA v=C5=A1ak sk=C3=B4r=20 v=C3=BDnimo=C4=8Dn=C3=A9 pr=C3=ADpady. Sami=C4=8Dka v=C5=A1i =C5=BEije = 6 =E2=80=93 8 t=C3=BD=C5=BEd=C5=88ov a denne kladie=20 vaj=C3=AD=C4=8Dka, ktor=C3=A9 pripev=C5=88uje k vlasu v tesnom = susedstve (3 =E2=80=93=20 5 mm) s poko=C5=BEkou hlavy, tzv. hnidy. Za obdobie jej = =C5=BEivota je to vy=C5=A1e=20 stovky hn=C3=ADd. Ak vlas rastie pribli=C5=BEne centimeter za mesiac, = mo=C5=BEno pod=C4=BEa=20 vzdialenosti hn=C3=ADd od kore=C5=88a vlasu odhadn=C3=BA=C5=A5 = d=C4=BA=C5=BEku trvania infekcie.

Hnidy s=C3=BA najsk=C3=B4r belav=C3=A9, nesk=C3=B4r = =C5=BEltohned=C3=A9. Po 8 =E2=80=93 10 d=C5=88och=20 dozrievania pri telesnej teplote sa z nich vyliahnu larvy, = ktor=C3=A9 sa =C5=BEivia=20 podobne ako vo=C5=A1 krvou. Saj=C3=BA ju nieko=C4=BEkokr=C3=A1t denne, = ka=C5=BEd=C3=A9 2 =E2=80=93 3 hodiny,=20 a pr=C3=A1ve ich bodnutie a dr=C3=A1=C5=BEdiv=C3=A9 sliny, =C4=8Do = vylu=C4=8Duj=C3=BA, s=C3=BA pr=C3=AD=C4=8Dinou =C3=BAporn=C3=A9ho=20 svrbenia a =C5=A1krabania sa vo vlasoch. Svrbenie poko=C5=BEky = hlavy =E2=80=93 predov=C5=A1etk=C3=BDm=20 v dobre prekrvenej oblasti za u=C5=A1ami a na z=C3=A1tylku je = spo=C4=BEahliv=C3=BDm sign=C3=A1lom=20 mo=C5=BEnej n=C3=A1kazy. Vtedy treba rozhodne spozornie=C5=A5 a = d=C3=B4kladne prezrie=C5=A5 potomkovi=20 hlavu, hoci sa odpor=C3=BA=C4=8Da robi=C5=A5 to ka=C5=BEd=C3=BD = t=C3=BD=C5=BEde=C5=88 a vo zv=C3=BD=C5=A1enej miere po=C4=8Das=20 av=C3=ADzovanej epid=C3=A9mie v=C5=A1=C3=AD. Svrbenie hlavy sa objavuje = predov=C5=A1etk=C3=BDm v noci a=20 =C4=8Dasto m=C3=B4=C5=BEe by=C5=A5 aj pr=C3=AD=C4=8Dinou nespavosti a = nepokoja u det=C3=AD.

Samotn=C3=A1 vo=C5=A1 nepren=C3=A1=C5=A1a infekcie, len=C5=BEe = roz=C5=A1kriaban=C3=A9, dor=C3=A1=C5=88an=C3=A9 miesta na hlave=20 sa m=C3=B4=C5=BEu nakazi=C5=A5 choroboplodn=C3=BDmi z=C3=A1rodkami, = napr=C3=ADklad spoza nechtov, a m=C3=B4=C5=BEe=20 vznikn=C3=BA=C5=A5 tzv. druhotn=C3=A1 bakteri=C3=A1lna n=C3=A1kaza. = Nakazen=C3=A9 deti m=C3=B4=C5=BEu ma=C5=A5 dokonca=20 zduren=C3=A9 uzliny. Vtedy treba okrem odv=C5=A1ivovac=C3=ADch = prostriedkov nasadi=C5=A5 aj=20 antibiotik=C3=A1.

D=C3=B4kladn=C3=A1 prehliadka hlavy

Vo=C5=A1 nem=C3=A1 kr=C3=ADdla a nevie ani sk=C3=A1ka=C5=A5. = Mnoh=C3=AD v=C5=A1ak netu=C5=A1ia, =C5=BEe pre=C5=BEije vo vode,=20 tak=C5=BEe nakazi=C5=A5 sa v=C5=A1ami je mo=C5=BEn=C3=A9 aj po=C4=8Das = pr=C3=ADjemn=C3=A9ho d=C5=88a str=C3=A1ven=C3=A9ho na plav=C3=A1rni.=20 Na vlasoch sa v=C5=A1i ne=C5=A1m=C3=BDkaj=C3=BA tak ako =C4=8Dlovek na = =C4=BEade, preto=C5=BEe maj=C3=BA na kon=C4=8Datin=C3=A1ch=20 dokonal=C3=BD uchyt=C3=A1vac=C3=AD mechanizmus =E2=80=93 ani = mastn=C3=A9, ani =C4=8Derstvo umyt=C3=A9 vlasy nie=20 s=C3=BA pre ne klzk=C3=A9. Takisto nie je zn=C3=A1me, =C5=BEe by = uprednost=C5=88ovali len niektor=C3=A9 typy=20 =C4=BEud=C3=AD pod=C4=BEa kvality alebo farby vlasov.

Na diagnostiku zav=C5=A1ivavenia sl=C3=BA=C5=BEi d=C3=B4kladn=C3=A1 = prehliadka vlasov. Jedin=C3=BDm=20 spo=C4=BEahliv=C3=BDm d=C3=B4kazom pretrv=C3=A1vaj=C3=BAcej = pedikul=C3=B3zy je n=C3=A1lez =C5=BEiv=C3=BDch, lez=C3=BAcich = v=C5=A1=C3=AD.=20 Hnidy mo=C5=BEno naj=C4=8Dastej=C5=A1ie n=C3=A1js=C5=A5 za u=C5=A1ami a = v sp=C3=A1nkovej oblasti,=20 v z=C3=A1hlav=C3=AD. Ak s=C3=BA hnidy na vlasoch vzdialen=C3=A9 od = poko=C5=BEky menej ako 8 mm,=20 je ve=C4=BEmi pravdepodobn=C3=A1 pr=C3=ADtomnos=C5=A5 =C5=BEiv=C3=BDch = lez=C3=BAcich v=C5=A1=C3=AD. Vo v=C3=A4=C4=8D=C5=A1ine pr=C3=ADpadov ich = po=C4=8Det neprevy=C5=A1uje =C4=8D=C3=ADslo desa=C5=A5. Ke=C4=8F=C5=BEe = vo=C5=A1 je vo=C4=BEn=C3=BDm okom pomerne =C5=A5a=C5=BEko = vidite=C4=BEn=C3=A1,=20 treba vlasy prezera=C5=A5 pri dobrom osvetlen=C3=AD. Dobrou met=C3=B3dou = je such=C3=A9 vy=C4=8Des=C3=A1vanie,=20 ale lep=C5=A1ie je vlhk=C3=A9 vy=C4=8Des=C3=A1vanie =E2=80=93 vlasy = treba mierne navlh=C4=8Di=C5=A5 =C5=A1amp=C3=B3nom=20 s kondicion=C3=A9rom. Namo=C4=8Den=C3=A1 vo=C5=A1 sa toti=C5=BE = nedok=C3=A1=C5=BEe tak r=C3=BDchlo pohybova=C5=A5 a je=20 jednoduch=C5=A1ie ,=E2=80=9Eulovi ju=E2=80=9C. Hust=C3=BD hrebe=C5=88 na = vy=C4=8Des=C3=A1vanie v=C5=A1=C3=AD sa =C4=BEudovo naz=C3=BDva=20 v=C5=A1iv=C3=A1=C4=8Dik a =C4=8Dasto ho dosta=C5=A5 k=C3=BApi=C5=A5 = v lek=C3=A1r=C5=88ach ako s=C3=BA=C4=8Das=C5=A5 = odv=C5=A1ivovac=C3=ADch=20 prostriedkov =E2=80=93 =C5=A1amp=C3=B3nov, roztokov, g=C3=A9lov. = Vy=C4=8Des=C3=A1vanie sa odpor=C3=BA=C4=8Da robi=C5=A5 od=20 z=C3=A1tylku, hlava by mala by=C5=A5 sklonen=C3=A1 nad bielym papierom = polo=C5=BEen=C3=BDm na=20 stole =E2=80=93 alebo nad va=C5=88ou.

By=C5=A5 v strehu

Na trhu je mno=C5=BEstvo rozli=C4=8Dn=C3=BDch pr=C3=ADpravkov na = hubenie v=C5=A1=C3=AD. Probl=C3=A9mom je, =C5=BEe=20 v=C5=A1i s=C3=BA proti r=C3=B4znym =C5=A1peci=C3=A1lnym = =C5=A1amp=C3=B3nom ur=C4=8Den=C3=BDm na ich hubenie =C4=8Doraz = odolnej=C5=A1ie.=20 Lek=C3=A1rnici sa st=C3=A1le =C4=8Dastej=C5=A1ie stret=C3=A1vaj=C3=BA so = s=C5=A5a=C5=BEnos=C5=A5ami rodi=C4=8Dov: =E2=80=9ENezabralo n=C3=A1m=20 to.=E2=80=9C D=C3=B4vodom m=C3=B4=C5=BEe by=C5=A5, samozrejme, aj = nespr=C3=A1vne, =C4=8Di=C5=BEe ne=C3=BA=C4=8Dinn=C3=A9 = nan=C3=A1=C5=A1anie.

Pr=C3=ADpravky na boj proti v=C5=A1iam mo=C5=BEno v z=C3=A1sade = rozdeli=C5=A5 na dve z=C3=A1kladn=C3=A9=20 skupiny. Na chemick=C3=A9 prostriedky, ktor=C3=A9 = nar=C3=BA=C5=A1aj=C3=BA nervov=C3=BA s=C3=BAstavu v=C5=A1=C3=AD, = =C4=8Di=C5=BEe=20 kontaktn=C3=A9 jedy. Tieto insektic=C3=ADdy m=C3=B4=C5=BEu = sp=C3=B4sobova=C5=A5 aj ne=C5=BEiaduce miestne reakcie,=20 nemali by ich pou=C5=BE=C3=ADva=C5=A5 tehotn=C3=A9, doj=C4=8Diace = =C5=BEeny a mal=C3=A9 deti. Niektor=C3=AD odborn=C3=ADci=20 pova=C5=BEuj=C3=BA za sporn=C3=A9 u=C5=BE pou=C5=BE=C3=ADvanie = samotn=C3=BDch chemick=C3=BDch pr=C3=ADpravkov=20 u det=C3=AD.

Druh=C3=A1 skupina pr=C3=ADpravkov funguje na b=C3=A1ze = mechanick=C3=A9ho hubenia v=C5=A1=C3=AD. Obsahuj=C3=BA=20 r=C3=B4zne oleje, ktor=C3=A9 prenikaj=C3=BA do d=C3=BDchacieho = syst=C3=A9mu tohto hmyzu a vlastne ho=20 zadusia. Proti tak=C3=BDmto pr=C3=ADpravkom sa vo=C5=A1 nem=C3=B4=C5=BEe = sta=C5=A5 odolnou, preto=C5=BEe=20 rezistencia na zadusenie sa vybudova=C5=A5 ned=C3=A1.

Pri odv=C5=A1ivovan=C3=AD je vhodn=C3=A9 kombinova=C5=A5 = pou=C5=BEitie odv=C5=A1ivovac=C3=ADch pr=C3=ADpravkov=20 s fyzick=C3=BDm odstra=C5=88ovan=C3=ADm v=C5=A1=C3=AD a hn=C3=ADd. = To znamen=C3=A1, =C4=8Do najsk=C3=B4r pou=C5=BEi=C5=A5 =C5=A1amp=C3=B3n=20 =C4=8Di roztok proti v=C5=A1iam a po predp=C3=ADsanom =C4=8Dase = p=C3=B4sobenia d=C3=B4kladne vy=C4=8Desa=C5=A5 m=C5=95tve=20 parazity s pomocou hust=C3=A9ho hrebe=C5=88a =E2=80=93 = v=C5=A1iv=C3=A1=C4=8Dika. Niektor=C3=A9 pr=C3=ADpravky sa=20 nan=C3=A1=C5=A1aj=C3=BA na such=C3=A9, in=C3=A9 na vlhk=C3=A9 vlasy a = nech=C3=A1vaj=C3=BA sa p=C3=B4sobi=C5=A5 r=C3=B4zne dlh=C3=BD =C4=8Das. = Pri=20 niektor=C3=BDch dokonca v=C3=BDrobca uv=C3=A1dza, =C5=BEe s=C3=BA = nezm=C3=BDvate=C4=BEn=C3=A9 a mali by ma=C5=A5 aj=20 prevent=C3=ADvny =C3=BA=C4=8Dinok. V=C3=A4=C4=8D=C5=A1inou v=C5=A1ak = v=C3=BDrobca odpor=C3=BA=C4=8Da proced=C3=BAru po 6 =E2=80=93=20 10 alebo 14 d=C5=88och zopakova=C5=A5. D=C3=B4vodom je to, aby = boli zasiahnut=C3=A9 aj=20 hnidy, ktor=C3=A9 pre=C5=BEij=C3=BA (prech=C3=A1dzaj=C3=BA toti=C5=BE = r=C3=B4znymi =C5=A1t=C3=A1diami v=C3=BDvoja), a z nich=20 vyliahnut=C3=A9 larvy.

Pri zav=C5=A1ivaven=C3=AD v=C5=A1ak treba vykona=C5=A5 aj = =C4=8Fal=C5=A1ie opatrenia. Predmety, ktor=C3=A9=20 prich=C3=A1dzaj=C3=BA do priameho styku s vlasmi, treba = o=C5=A1etri=C5=A5 pr=C3=ADpravkom Biolit na=20 lez=C3=BAci hmyz, pr=C3=ADpadne namo=C4=8Di=C5=A5 do roztoku = s obsahom chl=C3=B3ru. Poste=C4=BEn=C3=BA=20 bielize=C5=88 treba v obdob=C3=AD odv=C5=A1ivovania denne = vymie=C5=88a=C5=A5 a podobne je to=20 s uter=C3=A1kmi. =C4=8Co sa t=C3=BDka ply=C5=A1ov=C3=BDch = hra=C4=8Diek, v=C5=A1i sa na nich ist=C3=BD =C4=8Das m=C3=B4=C5=BEu=20 mechanicky udr=C5=BEa=C5=A5, ale neklad=C3=BA na ne vaj=C3=AD=C4=8Dka. = Vhodn=C3=A9 je v=C5=A1ak vypra=C5=A5 ich =E2=80=93 a=20 to v=C5=A1etko pri najvy=C5=A1=C5=A1ej mo=C5=BEnej pr=C3=ADpustnej = teplote.

Ak by si rodi=C4=8Dia zvykli po ka=C5=BEdom k=C3=BApan=C3=AD = poprezera=C5=A5 die=C5=A5a od hlavy po p=C3=A4ty,=20 pri=C5=A1li by na pr=C3=ADtomnos=C5=A5 v=C5=A1=C3=AD sk=C3=B4r ako sa = tieto potvorky stihn=C3=BA roz=C5=A1=C3=ADri=C5=A5 medzi=20 ostatn=C3=A9 deti. V praxi t=C3=A1to prevencia ve=C4=BEmi = nefunguje, k=C3=BDm nenastane=20 v triede panika z re=C3=A1lneho zav=C5=A1ivavenia. Nu=C5=BE, = v=C5=A1i =C5=BEij=C3=BA s =C4=BEudstvom=20 tis=C3=ADce rokov a okrem n=C3=A1s nemaj=C3=BA nijak=C3=BDch = prirodzen=C3=BDch nepriate=C4=BEov. A tak=20 treba by=C5=A5 v strehu.

Kde m=C3=B4=C5=BEu deti =E2=80=9Echyti=C5=A5=E2=80=9C = v=C5=A1i?

 • doma, medzi s=C3=BArodencami, najm=C3=A4 ak spolo=C4=8Dne spia = alebo si po=C5=BEi=C4=8Diavaj=C3=BA=20 hrebene, kefy, =C4=8Dapice=20
  • v =C5=A1kol=C3=A1ch, pri fyzickom kontakte hl=C3=A1v, ak = maj=C3=BA deti pohromade=20 odevy, alebo si =C5=A1atstvo navz=C3=A1jom = po=C5=BEi=C4=8Diavaj=C3=BA (=C4=8Dapice, =C5=A1=C3=A1ly), takisto = po=C4=8Das=20 =C5=A1portov=C3=BDch aktiv=C3=ADt alebo pri = spolo=C4=8Densk=C3=BDch hr=C3=A1ch=20
  • v pr=C3=A1zdninov=C3=BDch t=C3=A1boroch alebo = v =C5=A1kol=C3=A1ch v pr=C3=ADrode=20
  • na k=C3=BApalisk=C3=A1ch, vo=C5=A1 vie pl=C3=A1va=C5=A5, = nakazi=C5=A5 sa =C5=88ou mo=C5=BEno aj v baz=C3=A9ne=20
  • prostredn=C3=ADctvom sl=C3=BAchadiel na po=C4=8D=C3=BAvanie = hudby=20
  • v dopravn=C3=BDch prostriedkoch (prostredn=C3=ADctvom = opierok na hlavu)=20

(Pod=C4=BEa let=C3=A1=C4=8Dika Pozor na v=C5=A1i!, Dr. M=C3=BCller = Pharma)

Ako sa zbavi=C5=A5 v=C5=A1=C3=AD

 • vo vani =C4=8Do najsk=C3=B4r pou=C5=BEite na vlasy presne = pod=C4=BEa n=C3=A1vodu pr=C3=ADpravok proti=20 v=C5=A1iam, v=C3=A4=C4=8D=C5=A1ina z t=C3=BDch, ktor=C3=A9 = s=C3=BA na trhu, dnes funguje na princ=C3=ADpe=20 mechanick=C3=A9ho p=C3=B4sobenia (v=C5=A1i udusia r=C3=B4zne oleje, = resp. zabr=C3=A1nia im sa=C5=A5 krv), po=20 8 =E2=80=93 10 d=C5=88och  treba proced=C3=BAru = zopakova=C5=A5=20
  • po predp=C3=ADsanom =C4=8Dase p=C3=B4sobenia treba = pr=C3=ADpravok oby=C4=8Dajne opl=C3=A1chnu=C5=A5 a m=C5=95tve=20 v=C5=A1i i hnidy z vlhk=C3=BDch vlasov d=C3=B4sledne = vy=C4=8Desa=C5=A5 hrebe=C5=88om=20 s ve=C4=BEmi hust=C3=BDmi zubami (v=C5=A1iv=C3=A1=C4=8Dikom)=20
  • mnoh=C3=A9 prostriedky z=C3=A1rove=C5=88 pom=C3=A1haj=C3=BA pri = uvo=C4=BEnen=C3=AD lepkavej v=C3=A4zby medzi=20 hnidami a vlasmi, s=C3=BA=C4=8Das=C5=A5ou balenia niektor=C3=BDch je = okrem samotn=C3=A9ho hubiaceho=20 roztoku prilo=C5=BEen=C3=BD aj =C5=A1peci=C3=A1lny =C5=A1amp=C3=B3n, = oplachovadlo alebo =20 odv=C5=A1ivovac=C3=AD hrebe=C5=88=20
  • hnidy z vlasov pom=C3=A1ha uvo=C4=BEni=C5=A5 aj octov=C3=BD = roztok a mo=C5=BEno ich vybera=C5=A5=20 vlas po vlase nechtami, z=C3=A1klad =C3=BAspechu je ru=C4=8Dne = vy=C4=8Disten=C3=A1 hlava, vlhk=C3=A9 vlasy=20 treba d=C3=B4sledne pre=C4=8Desa=C5=A5 v=C5=A1iv=C3=A1=C4=8Dikom!=20
  • =C5=BEiv=C3=A9 hnidy oby=C4=8Dajne pukaj=C3=BA pod prstami, ale = spo=C4=BEahlivo odl=C3=AD=C5=A1i=C5=A5 m=C5=95tve a=20 =C5=BEiv=C3=A9 hnidy mo=C5=BEno iba pod binokul=C3=A1rnou lupou =
  • za ochorenie sa pova=C5=BEuje a=C5=BE n=C3=A1lez = =C5=BEiv=C3=BDch v=C5=A1=C3=AD, samotn=C3=A9 hnidy m=C3=B4=C5=BEu = by=C5=A5 aj=20 pr=C3=A1zdne, m=C5=95tve (vaj=C3=AD=C4=8Dka ost=C3=A1vaj=C3=BA na = vlasoch aj po vyliahnut=C3=AD v=C5=A1=C3=AD)=20
  • pod=C4=BEa v=C3=BDskumov pravideln=C3=A9 pou=C5=BE=C3=ADvanie = hust=C3=A9ho kovov=C3=A9ho hrebe=C5=88a na v=C5=A1i=20 (u plastov=C3=A9ho sa priestor medzi jednotliv=C3=BDmi zubami = roztiahne) raz za=20 1 =E2=80=93 2 t=C3=BD=C5=BEdne po bl=C3=ADzkom kontakte = s mnoh=C3=BDmi =C4=BEu=C4=8Fmi dok=C3=A1=C5=BEe=20 zabr=C3=A1ni=C5=A5 v=C3=A4=C4=8D=C5=A1ine = v=C5=A1=C3=ADch n=C3=A1kaz!=20
  • v=C5=A1i na vlasoch trvalo krat=C5=A1=C3=ADch ako 1 cm nie = s=C3=BA schopn=C3=A9 pre=C5=BEi=C5=A5, ale=20 dnes u=C5=BE najm=C3=A4 diev=C4=8Dat=C3=A1 nie je nevyhnutn=C3=A9 = ostriha=C5=A5, hlavn=C3=BDm d=C3=B4vodom=20 ostrihania je zn=C3=AD=C5=BEi=C5=A5 teplotu poko=C5=BEky na hlave = (v=C5=A1i ob=C4=BEubuj=C3=BA tepl=C3=A9 a tmav=C3=A9=20 miesta)=20
  • n=C3=A1lez v=C5=A1=C3=AD treba ozn=C3=A1mi=C5=A5 = mami=C4=8Dk=C3=A1m, ktor=C3=BDch deti s=C3=BA v kontakte=20 s va=C5=A1=C3=ADm die=C5=A5a=C5=A5om, a u=C4=8Dite=C4=BEke = v =C5=A1kole, aby primeran=C3=BDm sp=C3=B4sobom=20 ozn=C3=A1mila o mo=C5=BEnosti n=C3=A1kazy v kolekt=C3=ADve = ostatn=C3=BDm, zne=C5=A1kodnenie=20 lez=C3=BAcich v=C5=A1=C3=AD a hn=C3=ADd je toti=C5=BE nutn=C3=A9 = vykona=C5=A5 v celom kolekt=C3=ADve naraz, za=20 tento probl=C3=A9m sa netreba hanbi=C5=A5 a taji=C5=A5 ho, inak = vznik=C3=A1 za=C4=8Darovan=C3=BD kruh=20 neust=C3=A1leho obnovovania sa infekcie=20
  • pri n=C3=A1leze v=C5=A1=C3=AD treba urobi=C5=A5 aj opatrenia = v dom=C3=A1cnosti: vypra=C5=A5 pri=20 vysok=C3=BDch teplot=C3=A1ch poste=C4=BEn=C3=BA bielize=C5=88 a = uter=C3=A1ky, vy=C5=BEehli=C5=A5 ich a denne=20 vymie=C5=88a=C5=A5, takisto =C4=8Diapky, =C5=A1=C3=A1ly, =C5=A1atky = a in=C3=BD odev=20
  • matrace, =C5=BEinenky v =C5=A1kole postrieka=C5=A5 Biolitom = na lez=C3=BAci hmyz,=20 d=C3=B4kladne ich vyvetra=C5=A5 a vystavi=C5=A5 slne=C4=8Dn=C3=BDm = l=C3=BA=C4=8Dom, 3 =E2=80=93 4 dni=20 nepou=C5=BE=C3=ADva=C5=A5=20
  • hrebene, kefy namo=C4=8Di=C5=A5 do roztoku s obsahom = chl=C3=B3ru (Savo, Chloram=C3=ADn,=20 Domestos)=20
  • svrbenie hlavy m=C3=B4=C5=BEe pretrv=C3=A1va=C5=A5 aj = t=C3=BD=C5=BEde=C5=88 po zahuben=C3=AD v=C5=A1=C3=AD=20
  • upozornenie odborn=C3=ADkov: pr=C3=ADpravky pre zvierat=C3=A1 = (napr. psov) na =C4=BEudsk=C3=BA=20 hlavu rozhodne nepatria, m=C3=B4=C5=BEu vyvola=C5=A5 alergick=C3=BA = reakciu!
------=_NextPart_000_003D_01CCE0E9.9A4F93D0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://ipravda.sk/res/2007/11/19/thumbs/17206-vsi-clanok.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcU FhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCAFhAdYDASIA AhEBAxEB/8QAHAAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABAUCAwYAAQcI/8QARhAAAgEDAgUCAwYDBwQCAQEJ AQIDAAQREiEFEzFBUSJhMnGBBhQjQpGhUrHBFTM0YnLR4QckQ/A18YJzkiUmNlNjdKKy/8QAGgEA AwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBv/EACURAQEAAgIDAAIDAQEBAQAAAAABAhEhMQMSQRNRBDJh InEzQv/aAAwDAQACEQMRAD8A/LVdXV2DjPalXdXVwqzSdCnselajEAM1y9amI+me/fxUuXncfF4o bHVNeGMLqxmtW/vE9aHyvcf1pn9jbmKK+m4dfAva3KHV7MoyrD3NZ+yleC4jmTOqNgc9jT+4tRzf vtsRo5LOMH2x+xJpK2mgtC8V0bS6cSsF1pMOk8f8Y9x3o6RCHUHIJ+Fv4qRcDuhxC2j4fKSlwh51 hKTujd4z7HenFrOt9AySJonQ6Co2KSZ3GO2e1c+eP1XG6ESs5hAkZwBt0zj5+RStrGaMpLZlRKTv FkaH/wDfNObZy+FnK699BI2kHdfmKqntXMDy26uyLkumMlPlUt6U7LIb0Su0U0TRzqcGNsDHyokw 5QOACh6EdvY0PcRR3VuutUkdvglGzKfB/wDe1QguZbVjFI+pTsHPQ/MUbN8wZbFNzYxyKzwgq43K mlq67ebdQVPUU/yGcKNiOm+4qE0C3BOw1jbpWmeuKbWysLodWhcBCfNM7W7lRC6qXIO+OoHmg1iM T6Co0nqPB81OCUw3R07SY7n4h4rXVDemj4fx8mzuIiPQrCcIRuexHyo2L7Uzz2v3aMW6BR6MDoPG /esurDWCqhopFKhs9M9vpQXMQktgrKvUDsfND1jb20sPFY43b7xtaykLKABkeHHgqd/lRl5CtlIs NySOHXXwso2jk2wynvndgPc1kzJDOruVwmRqHZexPyrYfY37vxiwufs5xS4xIuDaSsd132wf5exN HXGiZccq+H/hRs7DVyyUnHUID0ceVYfvRSRgwtbOwOltUTHqh7EexG1Uq11wW/ns5Sq3FqSjkD0S J3Qg/lPbwaYNawSpFKms2+CISNmjPXlt5qVh8buLeGol1GYWblXMYzGr9/K57g+OuaCvmEMZcKxU toeFz6lbzn/3NUSRi4t9SKZZACdn0lseD2Ydcd6KiVrmM8xtVwoyrEY5q+R7jxSQXlnGt1Fod0Mw 3VwdGvxjww/evZ0bmlZF1r/5CqHEvvjs3kVCKJBIJImDuuwDba/l4fr86Ja5MXpZuZYvukuN4m6Y YUWUwlUYC3QPEwOO69f2p3wtiIbGFJAjC6ZlJ+Er6dv3pO9sVk+92swjZAc6d1kXviut5HmFvEUY OCXC53U5AyKDbbn7M3ZlvrgKTokYNoYYIIYjNOG1ffZEkOqOQaVI7Gs1aOIoEuImxMhGWHbBJAP6 mnvOxOxY5kD5x/lx1qOc5bE4sHEnC7uymYM6D/8A2U5B/SqUk5/MeNmA2LL5IJBH9aphmjteMFwA EkwrEnYnFW8SfRxKZIvSM8xO2of/AEaS3cDWthb8BJowdWkSZDL2ORisvfyC0vmmdiDHccpsHYqT /wA1pvtCkggdowAw0aSOmM5Gf3H0rK/aZmaG4fSrLeQcxGG+GXb+lHE06V/aN8pCxiw8bklh0JU7 /tXWcjW0HKYFkVXQsq/lwWFU8TuFfhyTSOF56LJgr0fuf0roLuExxRMAY5TpUnYHK7VX4WQ7seJL cQzRpjWAG27gAUwn5cnBnmP/AJIyAv8AOs3wnXAol0AOoVMAdMKQf2xTO3lzY3sIOHKB0P8ACR1F T0ZZagTGMPpCzQsuT2YDrSmO5M0UKlCxkZUwT2PX/wB96I4ZcLc/ctUnqAlbGPNL5LhoruGRhoSG UynbbfYCjj2FN+GS8loonwSuU3PcDJH6mr2jaSIzyqvLimA6j4SSP6UnnkeHiGChDyTbH5rtRr3M osIecA5chNK/mYNtn9aP1r01/wBl5Sba1ZtsFkOepBGRXvGbcz2sFw4HNgXQcHG++B+hpfwSZpOI evK6W0+w2I2q/j1wwRtBJOFZFHc5AJpC65eC4Y2kxII0hc7dKzX3iRnvJCAocEAecbitDLhrW/jR cs69T281krafdl1DDMGIz9KXHtWH1ndma4Cg4OgOGz460N9oZ4zwmMSopjSRy/kg4xSy3uFQjfDj bA8VbxJvvFtoxhS4XJ33OMfypsewym4e8OdxZDS2WkiUtn+EE7fvWceQW7XFrKwOjOgeAafxy5W5 jA3EUkeQNgckVk+IsLq6VhgGWMLn3H/1VM7yXCKLkYQgnUhGnJ7+1ZjiMjxNCGClY8sPdR1p7ezE cOlCyDJwce4O9JeJ8uZ11DII9Jz0buPrRnNPt0V0pmjbcqCGVh3HihOJShnGCAkoIU4+HNCiTQpU 7cvYfKvZ3EtsyNvldS02uW7RjnIvFk1h+XHoIPfbGaS3l5yrmUSjZmOd/wAtXCQhUkUnoUc+KFmj FzfBSQVJycjt5q+M2WnS3BPD4Yusg9WfbFdWba+0zvygdK+gb9hXVrhyO2T0+a8PWrmGpA47bGoa CW0rua9Hbi09ijMjhe3U/KiLkqXHLH4aHQv+9R/uUKpu7D1HxUUBMbr1wQaG20sUb465qWjfbqOl eQqWjDD8pxU22k64yO1Jvk+nkYyRrOjPfG1afgcTvYXcEmmSHSCCjZxknI9tgazJDBOrAdMnemdn O8HDZJI3KuJlA098A/70tDTrVNDTWwOmaF+bC+cHI7Vq4rlOKcPl4tbxLNfwoq39v0MyAn8Xbvj9 6WRkXkUN5PAs2lsM8Z0uv/vvVvDXHDJkurGVpPxcMCACUx6lI79aW2XtpDOGQXVtzLc85T6wAvql HXPtIv7gUZwniUkcoWRlywwHAwkoPY+9Lo7f+y5FntZGPBb1uZDIBvC49/boR3FXX9s88U0qJ6tj NGmwB7OvzqOUimNGcUsUMTXvDhqg+GeAjdT/AO96UXECzoZImywXoev1pjwfirKTbzsq3AGElb4Z 1/hPvXvELDlE3thqW2z60xvGe/zFJ1TzkjjeQgCUFCvTP8/lVyTMTzFbURswHerZoROTNGSQdz4o ZoyDrT823yNNqXsYMcxXsZAOGOwPce1AyR80cicaZgMI+ev/ADXAMJDJCPWNpYum38QowmO5gJYh kb0nGxB9qHQq7GUtIba4CrMp9DMNn8gjzQl9YKs8ksR0tuwAOdQovQQFSQgyr8En8Xt86b2F8eF8 QseIQxRTKo2Eq5UHGCCPrR3OwsZWAcuZXjYOhG656+1NeEqTcW33d3QqSEfvGewb2BxiqeIxCOaa 4gTEevLIo6AnrXllM1texOh1xOwJGOoz1ppdhp9KadPtJwCPjCRLFxS2H3e9jPRh0JP+od/NVcO0 vGUhRllgH40GPVNED8Y/zKdjSn7K3v3Dj8sMj67W6JHhZP8AKfn+1bf7VcKlsp4uLcMHLfCvrTqp H5h5z0I/3qdm0pl68ExsoJoVkBUSTHOUHUjuPBHilJE1vcPFkE51jG2W7H2PntT6KUXqyXUOlI5G 0XUOf7mQ9x7HtUv7KgLQxyNJC5f8K6ChgpA6MO/uPG9Ss1wtKUkRX0LSRZOPTPH+aM9zt79+1UcP mktbk212kZRzjMnwuO2f83v0ptxH7NcQ4cw4haxAsPi5bcxGXuufB7Z+XQVF0gvbMGSIFVDKyEHX B4yO657dqDd9BHt5raB5rNmeyBK6F+KJumD7V4HMstq8mn4xvjSeucHxVUb3lhdfeLMq8qDDpIMi Vffz7GrXlj4sUlitgjhtXKcYKMOuMUWMbi7YT3EiIypKVIXoDsRmtBc3HPeNlYRtoQj5aelYyC9l guXhmRnQADS4396dPMHddLqAyI3nBzjFTzmzRrOJyLOtuYpVTWOYrH2FG3MjzfiKRqiyupd8ikF0 0dxweAjBfUUP+qjOF3YW5v7Rj6WQNG3tjBx9N6l6sZu5vuFMXKLMyFCB/Ep/2H71k5Qo4OoOX5TM AD1C9x+9MOD3fL4nLaSkgEc4MfzFQFI//Zwar4pEsMjJCokE2WBHTp/UVo2JCYUueFtAzNzYcqAB tnGBSnmSfc+QW9a6WTbxvTpJltpYnkXbUAwHcUuvVReITiJzyXxoz23xVsbuaD6b8EutUDRz4LOA 4J69OlW8EutcnEyisAyAgkbZHX9qzfCZJYbjVoyg/CB7ahvT+z4mlikJ0MBIju2rcHbBx/OksELb vHBxCVtQ0lnKEdsr0qjiUpk5SEhFmVXfPbLdv0oe4cCQJpyBLqyPGNqHeQm9hiVspyQp1Dpg700g Hyus1/Z3DheUqFy2d8h9OKsu5eZFggqPvHpK7ae/9KTJOpt7YEhtEroQD+YsT+1S+8//ALtb1Fij rKB3ya2U20fRuEsjyGZWBVhJlR5GN/3oS9LziI83SDCynbfAPb9aD4BcQsYo4zgZY79N+tVfeCdZ 1qcRSqvtv/xUpOR0KhlZrJ5I3AMqZcf5QcVlrpeRdJysBRqJP70+4bPFPaRovplCNkeV1b0i45ED KYy2jlMdRFadmiDMVVic6g3cdj0o/h04aRVlAfRIj4PT0nNZyG7cwSPJhimA2/tkUdZyDTJpkzrh LDPdqaTVa8n5u3i4YsLEhnMshI8HfH7VlInbkDMmyorgdzk1opnhNncYQ6xGygHfB01hJ7wc2BTs ACu3tVJJS9Cb51FwtuNtQ39iT0/SgblwMrjLIw3PYrXjzGSdZ0GpgdTD+VAXM5FxK3Zjv7GmkZHi UysyuBhpOo8Gl63RjdldslG/9xVl6hkjGDkjfalszrtKQOaNsDv86rjjttir6REd2AIikG+OmaXX dxnUkbnJXB9xVlxMzKytnURlR2pW8nMUNvq6nbxVMMS2roIXknIjQnK6iPG9dVkFw8KFlY6mx26C upttshijcNkgaeh8V6dMTYjOQR8VdKxkQEsSR1GK8RCw0nA7iuraGlYJVjv16mioEQtJljuNqrKK BucsTmirWPXMMNtiltGYoWYH4ifwnNWvGHKnpkVKCLNw2nq229c4J052Az/OktNI9ijLxlGG3T3o hIwOGw6ejyuT9ABUoUGUJOOY2N/OKu4hFJE0KYx6GfHzOaG2084Fci1uQs2eUCA2+3XemfE7X7vd hEYlELMhXb0mk2C5RozgsM9PFbnmRTNCblQ0scKkoo2bKjY/pmltCTQD7M8XRRJwu+hE1tK2rI2W OQdG9vlTPhyNZ3J4deSI7ODySrZDAnIBbzWSv57kNNGHWOJeqRDA36bd61HBAOOcJaEusfErIa0A H94g6keCB496Fx423QXi/DFnXWHIkz6kxgqQf50RwHjEyTfdrwrz8el2/wDIvjxTVIjdK0kiElSU cDboPi/TcUiv+HmWUxEcmRclWA2YdfrnbPikvPAy6Nrzh8cMi3Fox+7zk+gdm7j2NKry2McqqgyH 2AxjH/NNfs1eSaLi3uFjkVhhkY6SCOjD/MOxprxCzFtw9NKM8Ln1NjJ0ncj2waTrg22HuECKJJXL EHQJV7HwfnXQqXc7BHfqg7HzTO+tAPxFKyQTjQ3+U9vrQEEXo0AHURmNhvg+/wClHsdrLY642hkU GRTtnbPtRdqvOQ2yjUgYkKRvq8UNJF+JqcFcrufDeaMhdpEZR6Zwvxj82N/96BguhS2tAr4GMdiO mNu/SrL21s47i0m4csotDo5iMwJjkB3x/lNFcrWRcwx4Rv7yEeO5X36V651RPKNLBcLIBtsehrb0 FUq8gvLpCBqWYuD/ABbnp7V9S+xV0vH+FPwy4kYTKDLC2fhfHwnfce1fObiDEweJgUJDI4G4z2NP fspdXNneRm0fEzN+GPhBcb8tj4YdD5o72lnjxs0vIpeGNLxS3iXm278q/t2DHKH/AC9CvUjHTNNY ponhSW2VZoJgOWj7a/8A+2xHRv4W+laa+S04zY232g4TCWdR/wB1ATu8Y+JD7jf2rKXFjb8D4lzL QNP9nOIIZIANyBtlD4Zf/qlvIY5cLw9wkRNk8rxRSDXaSAqc91dR1PnzV3FOF2vGYTffZxzb36f3 tozaWXGxwPzDx387VY9rztM1nLi8UjkyNvzYyMgOf69aKAjuLV5eSbe+iyGePZgf8w/kwqejbZdI 7biACXEYjuIvTJbsNOT5XHTz+4pVcQcm+VVZgoILBuoI7gitRPBBPMqcWle0u5R+BexAaGbsH8fP vSjiVtNBdSpeHTKv/kC+l6E4PvYS0Mtw5S4VZYm1et9sH2NXTW6wSaQ+oRkgZ8Y2qMck8kUdumrR HLzNJUFfUBnY/KppAluRK5UQHJxnckUbRhjb3Dw8HPMUBtY5f1O5r1pWg4msqkadYcb9mAOP1J+l KJZTOk2CU1IygDbSOo+uKu4fNohjWVdUoQqrkdR1B/QikuPAnvEWWDi0d0gGgAzIPJ3Dr/KiOMTE WMc8YDxMNUYHUL1H88UtWdJuFsZN2gOvHcqdj+9exTpJwxYySDCfSPMZ6GpDIXzqJbOSeIBolbGs /lPUg0nvJGkBVFPMChkx1J64ou2kaOeWPX6dekoehz3pfJdfcbq2uc7wTAgEdfnVMWBTcTkitvu/ qAW4SfP0wQf5VoVnje4WEuGifLRk/lDZGKxtwZmupVmGlzK6k+W+IfTHSj4rhpBDyzpZScH96fKc BDVpwJoTu2FJf2KjagrS5mubSK41AaFkVsDJJ6n9gaL4kUgjlGNYljDZHbIzSeyuPutrbSoAFllY sOoAZSK2EaiY7mOK2DAkEO7AjfUcZz/OjJJCjXrLjl/dlKntkH/mktmy/wBnFZgS0RKb9iXxk/rT iEDRJDLupJX/APZGCK2UZofs5cgWLSg6NLBgc9iKKinMt9oRhodZFG3zrPcPkCrcpnERXCgdqKec xyRmN1DKTnfsanJqsZ8KnaVxExHMCsgx3FCcYYT3sgz6p0wB4ON6p4dfC1DSyYLGMIgPUEnr9K84 gXTikXOcadYLfUbULNXZsazkEitFdROd+Wrj5jamHDLkfeeWwXToGfbzSgAW/ElBwMs0b5+e1EWb Zu9iAcGNs9v/AHFPpmwNyV4SCmC0hcZx0B2r5vxaXOOW+DqI6b5719CRVP2cmcNpKzqFPt1/pXzL iYk5LTKwJW50HPQgjr/Sn8U3aGXQnhFw88IOr0uMD55qDhhM0Tor6s4XOKq+yBH3gagWihMkrDwR 0FV3c2u5j5TEvISCQM7+BVLjqllcqshCLImvodTbD2pfe2ywysHuIMkbjUSR+gqfE2MIkityrXTf G5XOnHYHz70slcyRjmsNePr9apjj9Da/mI2VEyNo+FgT0oC9jxK2gjBAJwai8iIoIHqAK5zRVsYJ oWS4UmVU9DBsVScBXqTx28SG4h5moekasYFdQF20bSgiRug+MD+ldTesobRhSL4DLnPYA4rpI0Ay JN+wxua5dRQBMID1NTCqFyFLN/Eego2tpALzEAxv5qdsvKuE1sMAioqHDEZCjqferZLcjRIoVgcH Y+9DbLYTovnCjbvUd2RlJBKt2q2U6bpm2L6Q2PI617cR8qecZA9QIxWZPRmxkdCNRICg9u5o/iEL TywszFVESZc9sbEfrQdtDmWC1BY80jUD7mmlxOnJmjVMJFcM8bHw2zH9RkVi26CTlLaFreJQJH9Q Ddj3zTXhRlUoCW3K6QfYb1n7qFn0liV5o1hv8wODmtDa6hZWM3U85f10nP8AStlOA2v+11pGt1Z3 MSjRc2ykHsxGetLOESTcPaO+sWxJbuCR/lPUfKtQ8MNzFDaTEYniJiONwwJOB+tZ/hljN/31vKMa EHwjrhgP60PgW/K2MgKo3FbLMsLgExN+XocfIZOKIe1TjNirK6xNjWsmP7t/4gPHYihPsnei1htB fRt90uFa2k26Op2I99x+lMHtf7D4swDE28w9LsMgZ2OofzpLGZl7d5GaKSMQcSj3HbmAeP506+zn FWljNtdYV8g4YZBP+1MOPcIi4hw1bq2DrPD6oX1anGOqH3H7isyhE765SVmAw4XY4H5h/tS2bgzL Z3dW8lrNPyY4kEmWGEyC3YGkkxMkjguYlYk8oEbHvg+M5rU8HPNtVgmYsrYCMR13yCPcHrS7j3DX jVjj1oxDenqc/EPntSa+HmRRBELqJ4dRWZd1LDoajY5iu4ucqoVfS4xsOxIP1oiz0TBJg2JR6D8x uKOu5XXh0sMkeuFmRgygZQ9CR5zW1odh5eH3VjPNaTqYp4jzojjZl9j8sVdbfdmYyRohkAImgboV PUr7eR7Uz4rcSTNw+5lYGKWJWD4+F1GlsexwDj3pdc2ctvcGSIGKdDqDYyN+hHkYrRtotCqOI+Yw tWOI3P5CegPtRNvEwuGtpBi4j9LgHAbxj3zvTfgFnDxtpLZjHDIYmOg+knA6CiLjhs3F4ZGZMcWs bcMGj3N3EDgnH8ajt1Iop3Iw+wvEpLXiciq2EkxHKufhftJj/MNj8hWk4zYQcPu35mscLvTzQWGT by5GwP718+jW6uI/vNloj4rbx5dV2FzDndl8kdfavpP2evo/tB9m1juGEsJUxyA/FGw/kQd/kTQ1 pO8clN1aXXDhJcnTcWDN+Jp/8WT8ajxnc+9e3Vu8ssNzHMxJ9KXS7Bh/mHt0z9KNBl4XIbO5XXaL uzL8SA9GA/MvcjxvQhhbhuthiWwdxKEj9SlCfiXyp6kdq1xCZbFz2SXIUTxgxN+G8QG+ryM9DWV4 nam2bQHZoWGka3JK4/lWykdobcysUlt2+GReqjtq8D3pRxdIbi1d0Rd87k7g+D4+tTsVxz5ZPhBW HieJkDoQMqx3+YNDXcv3i4VY2yg1BUYbge9eW8LNexoG0OiklWG437UPxW2ngDTapAjfC2jSeveh pWdvFMicmR1wgbfv7GpT3DpBkFdULFdTNgncY29x/Kl0EsjxzLjmAMSEJxsRRryCQmKTSGZBpZl2 B9jQNRvD7rRcsrAi3kVkxn8rHI/nVvD7lY5mjm3eIcth5XNKNltw0b52MbL1xvsf1qC3Ob4ORnnx kEf5umanljwaJ8VWSDibN0DalP8AMGqb1OdEWkGdY38bUZxVjd8NjmByWXDADow2P+9K7O4Zogj/ ABDtTY9NewF6DNbRz5JeMKHx5U4Bo+1aL+y7uVsGdZEMeOw3zQwyWkTR6GJOkMOnf96HtsR2rISf VsM+KYph95aa2PpIBjYK3n/0Gkjy8iUJGdMYUYB89zR9gWMLxF/SNQQ+flS69RXuTFqwcZU+fNNj NVhEUn/dsGf0SKGI8HVn+lM4p9cq+vDyGVh7UqicPxCFdhrUAg9sKcirbV/+6idMEIuB7jGKNjG3 D420zyO2WG5Gewoq4MfMLyjEZjD4HUjoP3oLh1wqx3MYTJaJlJ8HI3rr6Z1CyHBKAKAe4xt+9Jrb CYHzDbEFMTlnU53AXIFWcQu3uhFcsysNaoSPkMZpNDeYW2ZwBydKBh7n/mibqcHhcoEeg5DDT0bG etC4jAvGvRPcadnR1kz5zVUEuLkPk+tSce+Klxd1lh5wbWWXBHjFA2UpaGBhswBTf60+uBbS3uv/ AOF11HUmvf6KawUjt+NDcAaLuIKoPZwMqf1rX8JlR+DywvuYgzfM6CKy9yMJHeyoNFocAE7O3bHy zR8XFLkGjnHD7WWNyRcPGqvj8hY96p5/3W0doyBcP17lF/3NC3AYxSSltTvPqTJ+MgdfkKEEoEs2 puZJJuW7Zq+iRaG1MinOksB7DNKZiq3MihwuXOAR0xTG1mcx4JOtGBAx70qvVP3l3dh1JFPhGy/b pMS57Ee1RRj2yDjGagHKgMwUgjfNeiSEuMo2jO+DvVNBtTIwDeoV1GSXsasRAzxp2zGCf1rqeQly eAFMlunaiHdRBkMSCeg6Ch0UyWpLnfmaasjJVB2x126ip2Kbec9ydkUY2zjJNeoxATWTpU7dq64Z I1DRA79c1TrdlYHZQM4/rRkLaJmblrE5XLCMqW84Iou7CyzuYzhnjVh+gzQciWz2KFZHaQMwkUrj Se2COtTGtfucwHpK6T74OD+xraJ7G3BYzPxGOQNhI1MhPgL2+uRRUUfMvbh1UtFNEXUeNO/9DS+3 T7pY3cr7M84gXH8PU/0p9wgGDisCysnJLLIo7MpGHXPyzW0W0qaIRW06OpOiVGU+FcYz8sin+Fk+ zUBiJBhvBqx1IJ3/AErn4WJLO7QEu9qzWreWiYko3/4uMe2aVcAuHe3vLZm/CZ86u6E9KWtvbVcZ 4fJb8NSQBhcQNqhb3zkD9Klw61JvY7q1l5ttxCBs520OVJP6FRW8itLXjllYNazxyG8h0OoGSkgw ur2wRmsnZcONk99w+dCJbefmxj8o1ArIMeMkEfOtCe2wvC7Y30HEraNSTBMLqMHspIz+4NbPhlun 2o+zkiCMJfWjnW564b4XA7jIwaSfY27+4/aW2uXRXgv4mtpF04Utuv8AP+dNOFs/2c+1du8PMZER kmQjIlGc6SP9JP1FJkO6D4TcNbXMtpclkYMoKr1WQdG+nnvk1X9r+CST27cTsE5V5bNi5jAADA/+ QDx7dq0P2x4TEUPFLH1og1EA+qWM77eCP6VXZGaeygvLZm50aY5/USKRjHyPQjzStvfTE8Nv4IIT KMxRSYMidTE38Sf5f+a3dgI+I2LJcfiI/pYpvpLYwR7VneJ/Z2O9WO+4XKqWTtpkjcDNrL3B9s49 iCRQv2Z4jLw3iBhZXRVzHNG4P4RHX6ZwfbNDI21l1wNuHcUEPLQ21yDg+43OKXiKWGN4dJkeE6Qp 2BTO3619XveFx8c4cIQ4inQq65GQjY2OfB6Gs3PwyW5iKSAQ3Kehid8Y6Ejx70vfYzPRBwe6trux lsLtXjWOXWmVzgsMZ37AgfrTc2iXSJBc26C7h21RHAPbpmkp4dIkgW5Dqrl4WI/LsTufG2aZ8Df7 wptryVoL+NABLnZ1HQfOh0O9h/7Pms71Jbe4eGeFwUSUYz7CthDBBxSKKW1dxxANqPLcLpfznsf+ aV63EhsOJeuUkcmVx0PuautrafhV8h5awsPSLkfA4zn+fStouVWcS4RJbcvidjrgKN+LHImOXKO2 P4D4/wBqus4eRMeMcNiWC1uAFvbcZxC+Rhs94yeh7ZPtWmhQ8YibDBbpofxVjl3kHTUPJx/M0ttI /wCybwWsoWVZVIDP8MqEdCO+PHbrv0o6JMt3k+lt041wrdwLiHISTVh42/1f+5zWVto5oboJHqES OTLAEAaI/meMdCD3X9KuZXsLuGfh85mgkGh4n+IY/r70xvYYrmUXUWpJlA0+o4GPJ7ex7UN6b1LY HtrWUhFEkZb1wocBcnqP9jQPELJYJGuOEMnIYgtbMM426H+menanN/FJKfvCxcueP1MQQA3k+585 pTdGZpoWLGIt1K40OP8AL4PkGhT4sZEVPFjFdK8fxYY/EO+BVl7BNPavbHSyKSyu7EOBjOCKv42n /fQK4AD+pZM4GT2NCXYli5yctm1HOkn1L7g0ldEIoY1MiFGZjKpXGcYI6UxuoXSys3VeYUdoXUDP yNBXjRPLAbdhywxLjoc/KjrS4ns2nWRvwn9WF7HH/wBUpgUNu0cskLbGT0eoYwex+h2pe7vFCr4x LAxJx4zWiuZ4rqQStOySvHn1DV6gdhSu9iEV5IGHouUyDj+If7isM7W8PvkjmhTUeVzg52/K2zUt ETR37RDJdJDGTt6gM4P6VTq0NBq90ahmmeF1bOplIz812rTFqPvbTlwc7CjL8skdcYzml7SaAysA AJMj5Gira4E0Aj1aWIKlT2BHTPtQtyObGWHU7HbcN2oyM9j4iA1osoYm3d0wfzIR1qCW8c15JHI+ GjbmKP5ilq3AAeK5BCAhlx1U99/FTuxJNcxENpdmCjG2c7U8jOu2KLFLHvIsbf1H9ausJEWOEMGM jKoGDVOtY7Z0fJIYKf1r12EEFu6qpIO5HXYf80ewNba41K6AY1BlY/Wvbm7E8vMzgZCgHtigzOC8 GkZJAJYe4/3qvUGvAj7IMf8ANLIzxrhY+Hzqxy/NQj9qcemS1nALBMFgv0rLzSbyR6gfWFXPtWgg l1xwxvn8Tm4I8YGK2U4ALdAHhsEkXYnUD70HayKInXGCuDmrUkzw+VDgqu2D23/5pfbuTH/eo2GC kAb496aTgZWz4OyoboJhiUkXBH+Ssrxj8SCGEuVijclvbK044bc8iS5LdSsh290rL8Um128qody4 z7nFbCchko4k6C0tzAx1EEqOulelKopFjAGdgcdKtkdeaCCMhdOnFCSekEE/EK6ZCDYZSlyCfh6/ ShPu7TXQI6LliT4G9SSTXCzN1C4qRkK2FwVz6ysefbqf5U04oW8F0/qdjuQdx7V5Ew5iajgZ3IHa pamVAcbYwaoz1xtVdE2uu0Ec7Kja16g11U5rqOg2c3a8m3+HSTKXFDysxkJ6B1/eml7ba0iQqX0h VJzv8NAwwDWVLHSxzuOlS3+1Kot250ejv0oi1t5HyjqdYUjOPFQkg5M0gIxjYEDpnvRlkxNzFKWK mMqJN+oz1/SiWqLeAs069nUMTjpV6RSHh5ABXkybZ8HqP1pnNaiC6KqT+eMa++NxXljbh5JoVOVl j5mS3jsKxVl6DzLOCNl1TRAnV01Oev0xTCxRJ+BNGGC3dm+lVPXGaX8Thlcq2dRiAUBRuB1H70xt ClvfwMXBhu4hrYjdGbIb98Uuws2d2t2Li+dsuEniBZum7EZz7dfrS+44LJwzjfErKRSssZXp0IIy rDyDnFWaDbQo4Uh+eYJ485wMbY+ZINby7H9t/Ze14sAsl5wuMQXG2GeAkFGbzhvT7Uu26Z/7GcXe witZYWEbrIBttpfpv7EjcVv/ALb2S8O4pbcbt8yWl9FzHKjs4Cy/UHf22r5hYWUVpxee1uhLJYTZ 5bquDq+Igf5sdPkK+nWEjcT4ZNwtJxcYDT2coGVlOPWmOxZRnHlTW3pPOc7jJz8PuXa9tY5EY2kn 3hF6NkY1AD54bFNnl509xdxCT/uV5aMWxpkxqU/uwoG+hk4dd8Lvbi6EnPURPIh+F91UnxtsaiVz YlYg2DzYnY7lHUhlPtsaSnk3Gx+zUjcRsYHWRYZDEyIJB6A42dG+ZGPnVVmU4ddEw7cOuFkDwP1U 98+Dt1FQ4FOBHHMIwI7w6LgDpHcDY/LUMH50fxNV5L3jxBbd35UsjHZZhsG+TDANLSTistIl9wTi 9zcW4FxbtlbiFhtJGOhIH5sHr5waL4xBb3MMPE7F2K3EYkEyjJQr+ZvcD0kHqDRzSSzRLIqnnw5i dDtlR+XPchTnPel/Bp4+E8Va0nYy/Z/iEo1rjaOTs3n5isYx+xXFmRCA+Aj6GjB1cvO4G/VT1Fa3 jULXSC74fy476IanRlyroe/y7e1fPrzhr8A42bWUgCVdfD7uM+k5/K3kZ/StV9luNLIJrbiEZjuo AAUc/wB3k9fdTSWNpTxHgyvZLJCheCcjUxOChO5U+4IBB9iO9JorUS3Uc0ZX7zGhKhPTq7Ng+elf QLiCUWsyCNJYny7xk+mJvce+SaQXXDI7mBxYB+dFjQF+LbqPngZHnatMttuk7SwzRLFfh5LQqDqA w8bDrv3x1p/wiKP7v92vpUuYghMDsch0+X8XkUNwqSPiU0cFzpjeUBS+MByNgd+hz1qYW54DIxNu 7WskmJYsjML5+JD4PcUWtNrC2NksMlg8cpAJjToyj/Ie49qcSGx43bNEqokkYyylSpDDuPH9aTho b2HmQuEtiuSAPgPkjsD5FBTSTWqloy8mocuNGY9T4I6jGSM0uw9RUFg/NMMjh3C7Fjjp2qmeG5t2 dlWRs7+o5HuKcxTQXtpKrzGO4jxnK9vNBC7kWIc0FWGVBUal/Slt2aQKYIbmENbs6N+VWbIPmgrh LZcC8hAKkbpkKfp/UUZNEtvMsyro6krvpOemKNliN7EGnZSuBj/3tS+2jaYD7T21qqRMqZXAcqep B2yKXwO4spInMhBGYye47jNbD7Q8Mgk4cqq0kioNOkjUF9w3+9Zy14ZJMGNoVlkjGQM6Su3g7Gha tjeGPvLPWqsgAJJ0kDx5rxJZVeLUCQCEckbb0y4jazxa2WGVJU7qPSTnf5UJbRzFWldXEcjFRlDs y7+PFDtQcgAkQppZF+J4+x8kULdZuBAFYuYp+WuPDdP3/nTS3jnHLuY1y2AclcbEd/NK7l3tZOdI hA9IBAwDnoazEXGoWtp5FcBHU5Kk9+9L75iYtZIVTjJA9qaylLyctcKy8xyXHUjz1oK+gjTnW2rS qnOH2IpsbobC20cFCJGxIds+MdKvkuBcoARh9OZAO+3WhLiMxSF8MVPUnp7VCRysnMjJGvfPn2p9 QFN6hjZo2ILMg3HtV7g/cFcuDI2GTfpjfFRuhE0YbcRlzv3RiP5VRzHj4f8Adfw9IbXrA3O2MU0g L7KfmvECdAb4vpQ13KcpGxI2O4rrG2kZbloiuYV5jKTucnt5oe+kLO7bEdjRkY5t4xOsUkbBmciM oo3Ujf8AlQs05S9f05yuN+3vRX2Utrm9ulgiGwjaZs+nQApyc/Kld5IrSwyg/GChXV470NcspyPv SKcb7kn96cW076omAGiCQgnPhsVnnDmVGAyM6ad8N4glracSgkZnWSIp6cH1ZBHX5U2U4LO1sgKz TAnCkBsd9jSlBiW4dhtoJwPPajpZQL6dmOWYEe24BoYLyo9OoOSmo4HbehjDGVjcaI55OoMEg+W1 Z6P16lyQFbVn9qaQN/2Ltk7xnSPOWxULdba24RDJcBuZPMxx3CCjjJsKzoIllIJwxbY1G4Qk79jU Jm0yMR07e29eRysylDvj1Zro1xsitDpRhndu1EAq1pGjkhS5BPjp/vVbsm229euR9zUbZEhz9QP9 qM5Cqb0RJcSxwMWjB9JPehcbmrpEGcE79c9qgvwv7VSEqvtXV3aupitfHPMJrtZJCpjmLekenAGP 6CgC8gIBkYahkE09WKGeWY2mJIpIGMZP5sflPgjce4oXhNul9BJZiPTMAWg17FmHVKldNuztCMfe bNZdQ5kXpdX6svY1CKzkjcOE1DBU4GQwNQsUn4deKJshCPUZBtjx/wAVouHGxF4sFzcS2UEoIM8C a1z50Ej9jQHY/jNmZuIrcKgjSZY5RqHpzp0t+p3pFYQxW9yryyRkROYwenXb+Qr6BNYR3HArWe2v Ir9oCyCWJcHGxUFG37npSS9t4o5lW5i9EsmvS6YOrHj9a1nBZmTcQVTdsYVBZ4tvX1I6f1qu2fnw PEyFpI8SLq6PH3PzBp7xu1itxDPGY5Qi4yq9UzuaG+7W9hPEFRWBcXA1McYO+OnQ+KA7SLO/DlvQ yBciGfBBZgejge21O/sfxOXh3G5rK+Ou0uUdZYgNmVkz18Hcj3FQ4SlpZcQ/7i1DWMvxqH1FVfo3 sDtR1zwflXCGGMtNBjQ+dnj6jfvjp+tLrgLTXh7WUN5NZ3WZuH3fqTGzxzAemVSfbYikvA76Xg3F zzNSgTB9a+kxSKdmx0x7eM0PfTFvXho0WT8X1bxsOkg8DptTSZluUWe4RVmKgTuo9Mvg4/T5UtHT S/a21Q2Ul5Hbr9wu5AsyY3glADED2bVkH2pHb2k1rCH0lmcjOr4XwcZx8jiieA8QEsX9k8Su3+7q oi1rhiUHwsd9yp7+1W8QiZDOt/qeMBY20jTgZ2cf70lrSO4NdLZXt1AZC1tKxEqn/wAbA4V/0wP1 rUQSwnh7x3cRkt5cpIgbZJBsHHsR1rH8Qt8JqWNtVxGHEiN8XzH0o3gtw7RW4wWZF0yr01rnJGPI pdjlhs6ubUxSLYsycstzLeXP8I3Q+e4+RoJbO1vOF3YYRi5ifPKkB9ak4ZdvmMH/AO6uv3d4440b VoOY5cdO+kj9/pUomkkdL6Pl6ZF0PEdjkDHXzg5+ta1pNDuHw23G+E/2Zxpm0THFtdMfXbSqMAEj rtjPkUouOF3KBo0UwcfsRlWbdZ0H8J7qev1pjYQul7JFDpcyqFkjBI1qO4z0YftT64gWQQQyThZo Rqtbkrg47o3g+3zpfbQWBvszxxLhOVPEYJgAkiPuQfHuM9D86vubbSYpLUuyFgqgAg57qfcdjQPE 7RzIb7kSQzqPxoc43/iX29u1MIphJZidTrDDDqnxah0YDzU96HW1N3axzTTMdEmltUi408zyR4P+ 1WWd4kkScOunDawRDM5Aweytnr4oaSZeakyqIlKj1qds9/1qEljFcfhyFeXLtqByFfsfaj7cNqfV 8ttNZNm2eRFJ20/HEe4HkdyDUbKaO44mhmZQqgpoX0q58jwf9zXsN1cWgki4jGdURALnqy9jjvj2 quayt54lktX1LLglW9LZ79aFyaY/BrRMLl2jOoqpJY7ZHZcVNVllDzW2qJ8DXCRjPvQFu01k/wCK pkt22EhHqUe/miGkeIhrYrNCR0Y4OD+9Js/quSd4mXnwxOg/jbUG+fv8qnPGtmVmgDpbuP8AUR7f KqSkcoLhWP8AGgGCntiqEeSJM2Kl4uhdgToB6jehtpF5MNzbkc8xOAdO2Vas/wAIcCe7WaaNWh0y oxXIOTgmmcziJj+GY4ezY2H/ABSWWWMXEUknLCl9D6Tg6Tt0/ettSYl/H0jtuMMJZlaOQ6yVyoDH tWbnnuLS8dTczmMNiRC/Y7A1rb60jm4nbw5CFwY3bPt3rLcXsHsr2e3chlYFGJ3PtjxTbPjF/C7y 8tbrlyzl4mJXEjZ2NS49bXRsm1sWQAoCGyQR0yenSllnI6IolILRkKVYjcd8jvTOMtPHcW6KVkwr ADJU49vcUNjZqs1h5YpJiGI0YLdCPeqLm5+8TpNLEGbQFl1dzjGaOkicxyCNxA2SGgY7MD3BpXJE yHSwKvjPq7imYNKmkOsTZKn4G3BBoRYoT6JvwSrbE9CKaCHWFIGzA7+T4oO9hbZAGDrvgrTbbQSW GSJ4oWVTDJgBsbFt9ye1LpniSb8HUAykOpPRqaSSPDLBLCfQdJZDuCflSriPLkk1QwmI59cecgny KrLsNLOEXLW95zE0sShjIPTSRig7vKgqe56eKtVCYo5VbJJKlQPhqxEjmeJbhmSPVhmUb0Z22hfC +INw22Ew1cyVTE2/5Sf9qR3rorxafyuRnHUGi71FUqqMzLHJv/mGOtL72TVIE043J+lGcl1p1xlG TBOG3wDUrWQpGB7nPvVN0xxE4x0/ep25yiBd2LZ/ens4CdmBYmYAnJCjJ+lVtdD7uyDJ206h1qqd m16iMZB3qmwDzTwopwDkt4AHU0shj65kSLhySAALFGkYX+Njk/0pPeyhlRWZvwI1VR2JO5ovis8T 2X4eMCTYeAB1pJJJzBqJO5/atjiW96euUIGPiI+dQZV5YBi0sW+PPaovqHQYHsKsCwiPWzsXGNqr KFBshGsjcrXsf4kEwxuoD/p/91a59ThN/f2qoSJHOujUUI0vqHmnnJbVOQpIO4HSvIz6JNtsf1rn Uq7Ke21exLqimx2UfzpyVSeprq9b4jiuolbDg1/JHdoEZk1MEfYAEnOM05luU4pByLizh+8QMNNx CdBUj+Idz8qzPqju+VEdaSNoYDfOOgPimcphZlMi6ZTk7jY4PX6VIbNnUvCZ7qJpWlS4C45wc6XX I2cKdyfcVTHZI1s8Lgc6L1lx0x0zgdSOtCQcVuIDpTFzGu51D91NNbXiImu+agSO5OyRSDH7jrW2 U04XY3cf2e4wio86M8TxKGO6nKuFx9DXSNxKaSKO3keOREWN458OugbK4J6HbFE8IjlElxIsIikk QtFFrKgN2BB7ZFDlJjGGdDz5FKMuoFgM5PsfY0JS6Fx216kbycUsXtGhHMWFlwJR0wp6HNL47aK9 JE8zROMmEo2zIdu/QA7U0FvxSe3t4rf73dw241CHBdGU9SuM4Ioe34fw+3u3+/xTc0AgQliBv8St ncj2pbTaUrIUwjTRSNbr6OYcM6/mU464/rWiV5rTiC8Pv9MUkeGt0B1BcjOjPjek13aW0LCS1V5i iaxqx61NFCSWWOFRGBHHhF1bkbZU58jpQtHUo1ws76mi5cxyJIymNSk9qGgzYuEiQPEGMi8xuoPV SPGM1qbAW1zDE95zVj05V4xlkb39s1HiluLzMxAeZNmCrpBOMDPsanaM/wBJL63W0kt7rhzM8S/D HIPWy4+AnwM4+VOLd2veHBy3OZ15SpK2+jsvyzVNjCYY+XcYa2OMp4/2qdvAbWOaNM/Erqe5UHbH yqdyP6i+HwrLZ8qWMK8Emk5PqXPj61W0UljeGYnWgyfT12701lEPF4RgYu0UH4iplIPX50I2qe3S J1kEraiCG679M0uxkdFdRmNplH4UnqMgPTsCR88fzo50CW7h40kiYZPgtgkj59/nSnh9s0ExSUah JtknI+R8U2BaxuTauugjDoTvnHStaFmlljJLeWc0crtLPAwZcIAXjxnWD3I7+aKFzeTrFFcR6pB6 lCyYEw8jw4qjkSK2gAI0b82FhsUzvge1FzXBvIFJ3dCGBUYKt3I+tJttLPvM00zqinA65GAw+v70 CJRb3zzWcZ5AbVLAG9cRO3o8jpRdxfGYAzRLbuv5m6Z8/M1O6t4ZNM0LBZAASyndD/t/vQaQUqq0 oXSoWZdTADKnbZh8/akl1b3NvM0sT8nSRkMMq9FtM1kFEjmSEbIOgQnx7U9Cx3Vqs3LP3YkAA779 K2/jdckz8QaeOJOIRK4bGiWI+tB432qetoiZY0MsRGGKnt4I6ir47ZRM0cKBo4j6lK+pR7CoS2sq N96s3ilGdwVIfHyoU2paAursEplHjk/KxPp+RqiGWW3MrKRhQNSlSAfke9MQiSQvqDRO2xGnKt9O 3zrySNSiZdDbgj/OFPzFAZw5LvnxtNAeVcL8SHOCvzryS4T++HMWOTZlTJH1rwwvw64EsES8p/ij JyPoaLnljnQNHG4Vx6lAwKFHQWdQIw9tLKrKcsqkEEfI1i+K2d0HneKMoS2o8senevoMtqJoVnij USYwQq/zpc7ThWSWJUOACydvmKOxl0xS8Xna8h566ZI9sjuR3on7SMeIWD8RDRl4nw2jarOLcOze yCObmhF1AkAZB3/nV/DOBTXFnJKs6RsynCv0YgdPn7Vtn65YiWRQC2WUBcgkdfeni8VS3RZ2iJfl 6TpGAxOwP6UovbOexZopM6CME4zpzQlrPLjkSblSAwz17DNY3fJnd2kcy5Mi/F18UpaYrbQQNG0g 9QLMM43/AGp0i+tDbEFBGCU/zd6DuxJDFdl0KiQjVv2z2rbbROY1L8sMYmHRJOjf6TXXsLBomkJD KN98gj51boZxG4VdQOEYbk+xFeyrzINADQyJ0HUF+9NtrCbiELJKioBpIB2+dIblSJJFbOpW2Nae IGe+gjmQrI0qRj9RSb7QW/3fiUyxsGXU2CPnVMKAXhzScmVQhKynGcbA15LbtG5SRg3qx6DnODiq obkpa8hQQyTFyc+1GWyyT6AoGpcnbx1p7xy2gMut5ZWGeuNOe1D3MANq0qk8yP4l/wAvn6UzmiMc kRkwOdHsfJzQpflsCVyucMPKkEGjjQsJ5yFiCnzqqFmRzVBJ87fOr75UxiJvQDtj3oaD/ExY65FW nSdnIidsuAcnBOB75q2GU2kTBcCRkOr2zkYqXDbmO24iLiZC0cRJIx8RwaXSza+ZIR6j3PzoSUdu uXYROc9cZH/vzry4HLCpjBVR+vepL+JcRocENIuR2IqviFx944hPLgKHc4UdAOlVk4Jb/wBIljjO vFW2scsrsyo0gA3PYeM0KTtgdaMtJ5RaTRrIY43xrx1bHb5Vqyu4I3VEwSAGIPceDQrYIJKgEe/W rXyy6Y1IjzspquNSzhNAJJxv0o4ssKrPGG1BWjGDnqRXWyk2V46jIXQM/MmqNTRSdiRsaOtodXD2 0nTFLMoY/wAIAJP86YlVrbooYznlktsDXVTLIJGYnJXPpzvtXUNC09rBC96puHaG5ZwyohHqBpgh gkZ7TaRw7FcbONztjv8ASl8NlElxDdW7O6pIocpHqKb5APge/SvLma3PFbh7dLl8TuwXK5jOrqD4 +VAhrb8Ae/5g4bIXuAPVa4LE+dK7GpW7Pa2+m5gBiDbNPCV0EeHq2G8guZkuYAbuRDqOqQAq46FT jIPyOKkL9rvB1M7OCOXcy5LewYb5obLyLtOKI8PLSUy6/UqFshgNsZ70RH92miNvADA8DBVSViQM 79aDubRLa5iD2Ij5Q2dtRXyfUv6b1KGSKW2/7qO9SVHTmyWxD6lHcKepx2zSjr9r7W/ngcrapIGX OZYJyAx7jAo5L5pxGLia7jbIMU0jiXH+U5/nXkNibvXLFzIIE3jkmTkiTfvjO9ENAscaQSzpcvKS JAmDox3+EbUOGN7c3MygxsrXMfrMZUDUp/h7EbCjVgJti6RmSNAWlXG/LJ3+qn9qW28NtyonlWRu SdhsGUdsHFOI7scx5OHoRay/4lSd0buwz2PepXI2g9o8lrcMc7Ealj1enPcCnNsVkdZ2m+POpe5z sQazk0EUehTHriGWhfJ7mibKYWspkKDScEkmktN67jTXFhmFWs0DmRQ+5xrA/wBqXRyMsbowjKsN OoHLIM9aKs7l7mMq5Ua/hfPpUHpSW65y3c0bKFwAGTHTHTBpLybGaHfepbSVS2zR4B9x2NHWzxRz mUgwhyGQKfQCf5Uks7xAxivzLgfFIF+Anp86Zi3DooE5KgFuapzlf96U1xH3SP8Ad5JoW0HJ1I/f 5e1QgvpltlhmAlQMVCyerGd+tQmWPTE8EzyoMZXG+KIS2kcKUVgvU5XOaW7aa+p2NzHdCOOaTVJE pVcnB9xVkPOS6OuMxq24ztlv+aHayZVDpKC47Aeoe1FuZJLJyA7SxkEI/UYoDr9DEzIxiLEM+4V9 wauBa3dmJbQ+zBVHahbcRXrQXEQX07soJBA8D3ppZzQSIUZJdt4nJAI9mpbk2gz2b3EZCkKshyNs mgoLu54PeJBPr0fEuejDxTI3IjkzEMqT280Ldw/ewYbtsqTqWUndD2FCXYf+ixcQ3NyLmF2DlsBg cEDwacxRwS45iIqt1lC+qsfbyaLqYxZ5kZxpznUMda0lhfcyFRlSwGMHoaNybLDgRNwqBFYpIJF/ zbEUrm4csbZtjuO6DH61pbCQFdGlXUjcNtj2qVzZqMGIsFPXSM1kplrisqC6xGJnEgJwEcd/ahnD WjFWk1Ku5C4wtax+DxTkZSRQN9YO4oC54KmwxlR0ZR6q1m1Z5IBtOKGCRJQ6gN27Ee3vRN1dQXMi SQGPWfi0jqvfPvQbWCIkkQ5jIenMXcfWlEhNuyLGzqjHSVxv86S8G9Zaq41w6J7db6Bw+JMNGTjI z0qu0iktHELya7ec8y30H4Xxkrv0NF3kSGPFrIJ0x6lAw2fNQawmvLNxBIrdDjONLA5B37+9aU3B Pxi3jllxI4QSx4byWHn51i5bZ7XnhwrFBhcDqe36VuprW7eL7o6gZOrOoYBHvSHjFm8sISJdMqnJ wSeg7UfY+P6IOB3SplSdbM2k7+aZXIbUJNBOk6GVTkGlUcJSYXEasjZGtM9f2p1dGCSGOQZCyICw B31Z3o7NYzs8IhunC6wmRIuk5wewqYRrlnkjWRsDUxx0bvV91aokwSOUEPsDno3ap24SJ3JCokoB bf4X7/Q0dtYSXgeC5t5R6ZUcHOfByKU8QnW5t3BCLIjnGAcnNbG+h128hZQGQjThTuvbesbfR4d2 ZhthSCe9UxvIaImBWRzk+aIsLgwXcTg+kg5H0qu6GFYkewoaInmBSdzV+ynVysjxOZDE3LjGhdW4 yc0qvYpLTlCRkbmxiQBWzgeDRccjFY8AaSGxqG5FV3um7hST+6bUFORtgbChOKxTKI+UQS2c5xj3 qFooNxtkHRgbd6MuIYkMi81ncA5AXHfpUp0gh4fDIkbJI2sF8nc5GKrKTQJmBEqqRgDqe5zS+UFG KMMHoTVrZAYrkhTuf5mqJnMkkjNnJ3quMJV0TACSTGQgJ+vQUGm4PtRUzaOH7f8Akkz9MVRDGxUs B6SMU86Tvb2IBplUkBSdye3vRGVSXQGzg6S/kUJ0I774NeFsE9962tjscuM5HwFtie9VuRH8KrkH Jyete8xpFjTSMBTgA1VMupicADApZBQmzI2dgT2FWtI8FpCqkevU5Hz2/lVWfTtueg+de3+BPoHR FCinhckiiTDMDKp7qxxXUISdvauptE21XDJZ5CZLJ3tmAxIc9M9ceV9jV2lLuWdISlrNqyU0nRL5 JPUVAch5WWWR7dQBhSNh75Hejo52hUPHepHcMuObhcBe2QR1NT2JXKZrS4ieGRoUi+EZ39yMdRTe OSLitwt7ciOK6jXmTmJNIfGy5A2+ooa2XiokBkNvLAc6QzLoPuvg0wuI1ngEUP4E8jByHbOVAwFy O1LaOt9ocMku4+fJJeBoGOSMsV3ppwpYYnY3FwZCykaUlwV8D69M0uijaGK4hOsyMoOU9S5w1UcO tpGlWSWMK2r0snb2pW0epMLkvLDEbYr43Yn65B+lHWkcszEklde7KNiR5Gdvpml4svu8kbB8CViS inKn29qZWVwXLQFnKZzv6kT6UlaCrlLlERkuFMfQKTkn3PimHD52gk0nmSsq5U9MA9QR3FH2fC0j gikgmtw02SuD6io6MyntV/ELWCOaFbaB4tKaWck5nYjJPgKOwpKMy28n/FQzwhUDYxEBsD7VJYii q0qMyEj0gZI+dQto5LQINSuXJJ1ZwcdqNlu4idDsS7dSm2PYA1O002CDNI7QABIDkkEdMdKavHJP iKQrKY9xJ0yPFCkIU0oX5hXfUvY9KKjtJFgERUHV1QnB+YPn2pDbBSWoEODFJzNWwq/hkyW82gxj 0/EpO1MPu/OTmxRFWGpSD0z5Pg+1Dw2OWmLKXOcYI60LRnPZvELTmaotTRSnIMQ6fWrJljjduTMq MPc7/Ol9o0sCiJvjJwqR+Kb2lorSGRCYpF+MEA/zpblGuOg8MEiqdMhLk516dQ+W3SuZpdThng1A 5AVds0wSJo5SylAD1JUKcfSrbu3t5I15aZ9wQCaS1sbojjQPckRTE75AUYCnvTX7tLyy0mPOlTsf c0P9zFvCJIECtncE5ou1hWYqZCxtwcvg9TSWqbdbwvdOElAGD6d8ftVsti0UmmZdMZ7hutNVtIjg xE6j3rlQujK+nWrYyw328VuiezOX9kIZFlWF8ZzlD19qPtLdJVDRsA38OcbeK0H9nRCMyjOTsVPT fvSi4hFtIAFZYz6dQHf2oWjMtwVBrRfQZPYZ6Uxg4nNGuhcMO4x1pfA4gkRmVpFAwQw3+YooLbXU QKPzMH4SNJWtMgsn2GiX8bJrCMrD4gxGKjc30AKLLEyk7Bk6fOl0sSQx+l2kZcZXr+9DTi5uVflw GIZGWD4z5zRmeRPx49uYxyXBjnm/Bl+EBgWzSW+tZbe9h5IxKg17jYb0ebNGVhApkcDqp3U0KvNu 7iZJ/TJEihS+xP6U1u1McZF13G92OVNGY51PpOAP3oL7jcJI+mVNcQAZZGHqB6fOi5I1vbcPI0qT KhDEHY471G0VpVSNviAwrP1O+2aUZwRzkSNIWtzHjAKrnqO9KLpo4b6OSVHaBgdaKcEZHUbVs5bM rK7yMIpRnBAyD7Uhv2V5GWcZKgN17Z6Vuj43bEXkSm5xG0ghI69cUbw22N3YzBwpnt3Ksv5sYyCK fX/DIndzatqhkGoDGTg9xWej5ttKzMSsuvBOMZrbU7DcX4TI9olxGijIHrTyP4velcgOkSAanHxb bhseK23CZFltbi1m+EjWjDfST2IrPcT4by5mmUPqI9ZA2o7DHniujd0tkmQJJEVBkyDnHTOKzv2k 4UgBmgIBfcDOxH+9OOEX7Wpls5EUxS+oSPvpPgV7NcrMnLKRsm5GpfhNPvgNXb5xxK3GDydR0rgg 9zSZ4nGGA+la/wC0kIiu5F15bGcDYZrOyKFRc9M4z71fDLhrEIZ+ZHANREq5Un/L4r2aQS2bIVwU OQR3rwW3KieZpApDBQp7+a8ZHXqqOuMYYU+y1RBHzp2yx1MM5x1NWX6aLYLjV2A9/NStQ8paSOJY 40U5K+cVVxGUyNGAdlUD696P0uijOhzn4W+IULj8cqd87fSiLkYQ5PU1QOofuo3+ddWPSWS26T/s kc7evSB9K605S8Nu2kYiTKCMeTnf9q8uNbW0akEAuSPeqOWzAov5d6aJ2Kt9O/muwGVvNeHpU7dV eQAjc7UxdopIyEYOO1SeQu432qk9RV9nDz7qKNerMP0raDdSt9pVJ+EHWfkKokfUWZupOaKkZAtz ImcMdCfLvQrLkAd6MC2oqQepxXVJY3ZiqDOOtdRL7NLa6XOpUE0CHHpfDD5A9K6WFLxucTJHISM6 l2JHvRclpYvGQOaRFuwQqzZ9x/sahbzoHJtjpjXH4cpKn96irKJsoOXgyv6D1iVdWoe47V5MwvZv u8B5KE7Kdht5PahhNcrLLI9mx7alJ/pXsV0HyHgCjbIZCM/tSmNOEpJaNImh1VY3AYnUPn8t6sM8 PNWOE4kB6k4Hzoiz5QsQSrQ6k1LhdXU96acBi4PKzSX07dPQYk0gnwx32+QpdlvBbb83MzzMdSPq 9ByMHtWqs4YeEpYSzIvPYc0xsPSq52B81obCG0tLZP7OveFooQlpBb+sse2qQ/yqF3wy0ltc3MfE bmeVRynNxEY9fuFycdaW0PbZNJcGd3NlGGjY+qRR+w9hTWwjugIYA8haPJwTsRjc480MbGThjJNJ BJEjencFVU9juKMW4uJtapOnw6jJG/X5UlNKjLO6ySaC8qxk6Fxup7mqma8uGyyl2AzkxjI+tVIu uV9Mz8tDliSASalDJiVc8wkE45h/ep5KQ9tpINIxAigKpP5j/wDVe3JlWAcjlH1j1Od8+1LY5GFv l5Fj3JznJ+Xyq1b0SMFCmVAMMegz5qY6PbOYkK87EJ+YkjB80Wl5awW6SAehicN1wSfNZtYlZQQD GjE7jcA4ozhTqqtzI99OGz6snzQtH02axzXTuXWJYx0BC5YjznpTKxhkVfUxLk5Jz1FC21wkdvpi PMB9OG2+u1Xx3ZwOYSrrtgjG1Ttafo0eSJTzJPUFHbtVkMfNJKAGQ7gE40ilaMhcIrEsTqzjbFN1 0xRrHHpLP8THtStpOa3SOPLRlnm9IXz7/Kp8PtI7VWgdtO+dxnNSscyGS5diZCNKA9gPFSnBUrIX 0sPPelrc9ChMEYqMH9qhJMu23qPXaqIrjmnCxkg9T3o2NkiXRpErY2C7Y+dDbeuk7WRWxnOOhZq8 u4OaeXLqWFjs5GP0qSRCNzJzkCg7oPViuYxXUuEzzB01b1v8D/YXCNiWhRJFAOBIdzRqcPlijWYS ZPc6cE0ykjhiiVpGCMBuvehIZWfW0AIQdi3WtqQfa3pWTGQTcZ0bZPw5+dS4O1tMzmJxgEjEe5H9 K84nbrc2ulldWyDtiheAcPaOWWWdnGfhQL0+lablHj15rQRwxAFg8o7Y0gUIeHQm4nkRUD5UjWRn pR0MUoUjV8s5oVIeVdS81dQcAnbqapajJ/pJxC0h1CJXKM7YDq2w+lDXVrLJa/d5AutAGEg2Jx70 +4jbaoOZo0oj50YwT9a8kCS2ZeOWOML1VgSVoWnl6Z3hs0jQmGVyDu27DpSrjXDmN1zU1FXXSpB6 EGnz2hluH0hA+xXH8qqUGQGFmMcib6SMqfcUtU3q8MTJLcW17yC/KfJC4bKnPv8A0oTjEZlzKyDU X9S/1pzxrgz3EonhBTS+WDbD54qcsf4KK5D6ujeaVfGztirN5rOQMTJy0305z6T5o67xPb61eVon +Mg5xTO64YsLAqRyJNnUHP6UDCj2jSRIF5TdBq2I+f8ASjKbvllOMWfLjUDIIOpds4IryAqQrSsU fBzp6MfPzppxYGO5iYMSpzpAGcHwaBeMACRY+ZEyk4G2D3zTbNpnOPIZGacDI/MT396WzcPfSVET FWHUAHBxWivFWSwmK8vGnJ37f70I3Je0AVfx42xjV+UdGNVxui1mPuc0kZ5gZYx0aQYGfI81SJVg deQDK+41N0+gorijSuwZ31BQCpHTfwKXn1MGbbUdvarY1Oq5p9MJjj9AJIYCg1C84M4OncmrbtGV pFO5HfzXs0XLgDEnU3RT2qs4LSa73cYzjNUphWIIJB3q+4B1err3HihsHeujHpLKcjJptVvAG/8A HkD6mhYXxP6O9dICyDSNjVAOliAfrTSbTrpMKSvXferLEYuozgkEnGfG9Un/AJoi3mYIgXGU1foR TxO9hiO4zjvR/C1McV3db4iTSD/mbYULECwKZG+9MWAj4VBArZe4l5jgeBsP51rfjSUFKv4MUZBB Ayce/SvZyGWHCgMIwnzPmoSu0lwxQHBOw+Vc+Ru24QfvWjWKHlMQ0RnGOp811UvnVk9a6nc97apP s9xUyAmzlLnpnbH60ZdWHFZkX77DHIo9K6nVCMfUZoCTiCBzzLdVz3Ls39a60eG6lVRZwgsf7zGB UN2ugXDw+QqeTpj0nca16UbawXkYDtMpjU7/AIgbNSsxCumOaxjhjX0B1O8hPfeibQxIgijtwzHO fWR+1KKN1JM2HEinB6KQM0Qt1ewTK45Rj6gkAaT7bVdFDbC11rCGGsklmAO3jbpVPEFCyGK5gMQU CRwX/uwdwp/zYxtQow1sbieS4jTmuusZJDgjbyNqPS8dnW3RLKWU+mMGIA/QrjxWciuo4F5caPG0 qYbKgsUFN+Do6me+crFIcxR60xp28ef6mkuI8NIjzNCILiW4aJCEzHcZBPfY+f6VIXt/CYrOQt90 QBlDqMDf96z0cLyuWSWMKpBHoJ1HzTKOxaO1LyysqsNzI2B+hqXQ6hhcXF1IjLCsbDV3Rc4+lUlm jEh0HUPSc+n9KUxMtvcaY7iJkxn0htz86La/gSNlilaUnf1Iev1oUxu62/3mV4BM+gDUrYwDjtUP vpjw5EYz+U7EfSg4RNcu0jT8jJAVmTPaj4YoYrxo57n70qD+8AwSfap5HkG2786KNrliuDkEjC/o KZW03DoJQOa5YHOkKcGlcrpLAFhgJLd5D0+lGwpEhQOocjYAD2qd0bVNPv8AHLyxZxOoJC63XSKs gMrTMzqs7qcZzj6VCOFgokV9x+UijGUfdWziJFBYYPqJ70lNqLDMkucyiONWHpHVt/hzTMyIyaYC ChOdzv8AIUjs7VZnTYiJRnUxoqwVfvWomRigz6h1pW9Z8aeAmGFfT6yP0oOa4M3ozkIwDe1U3k8r o2ptTDfA6D51RBE3KVdsEg58nvQtDHEVGZJJmFszKmcFqa2EaiVQdWO580Kr/drdVCAyMTt4q6GN gnp1BmGSaQbNmMyNlnZFEWfhGxJrlmWOLPKOsdOwoFtJmIZ3xGM5LHFQk1zyKdLNGcHSDt9aFrTG aHRia8uRNOp5YGAMjrTSKFc4RBnHQEUujZAyoUIbGNI3olGUkYTGrajMv2W4/IMaJQA0uontjtUo 5NI/BUb9Tih0cl9cjaU6BT3qRlGogHSeuO1N76uyXEaXbIJ0gYwDmqpMtIPWWYD9KEaVAVGnL+M1 WWl1MxIQ9xWvkjTxjbuaN7fDkAg7il+0soaPVkekEdMeaGncc0EksDv8zXmWYDmDHgDakudtNPHq PbxTGVGEYHoVOSKBuYeZMr50SqMrIOuaunPIOpkKjx1oGS/iExRHHM7o236UZkeYVfbtzYnSYesn diKWXFmYWBYgQk4yB8JphFcxztpkOmbofDCoXDx4dXDFyNip29q1y/TSXfJHcWzWg2y1ueqrg6T8 6QXSRa3VGAJOoZGRnrR1xc3LXIQiRY1YxksNiflXl9YzpHkxgMM40b5oS7dMx1Gc4oweZGkgAxuX HRiRscUrvyzjlIpC6gDjx5FPJXLwus6omDjfrS640sY9cbYiyEKGjBsZ3icfLUMpxnAYY61RcW7p cq8QTWMsfcHem3FI+ZDoUal8HYg0qEcgY859JXHbOfIqspdBZ7WJ7piyFY3kVtC+4/lSni1pDyS8 MaRkNgKDnI/3ptfjl32ElJXSGUnbpS+4VuS2Hf4s5ON6pMiWEjQhZ15nU+kAjIzQkkTMqPKw0bjX jGcHtT6+j1BWMemZGU41fF70v4pG7Sycwrg7qAMAfIVbG0jLXZzI7A6hnr5oYISQoHqPSirtCJdB zqJwB5qdvIkK3AdAZSAq6uq+9dmPSV7St2aG2nhUKRKArE9sHO1BS2boyjGcntTO1hEsSgMNQO9M Ht2i4bLJoJlDaQv8I80szspbIycq4ZgOgqEZ0k/Kr7iMq7DTg1UykZwM7V0SoZY8oqd9804ij1o7 qpzGmBSlBuDjbBP7U44fIos1jZfU8nxjril8g4CLDhbyRxTaRpJIJ8BdyaT3oCBUXIJGWHvWx4Zc oEuIkJZYYz7Zz1rIcTybqRsYyc9anhlbeRsLjua6pMK6uhz2NLZ8KCmM3syQ25z8Qyx+Q70eZeVb KLCAR52LuPW3uD0oG0srmWUyamkY7afUWb5bUxNsbV/+8mdZDjMcWT36VGqp21vclYnCARJuXc5O TWl4ZA833iKF0SzHruHjxknwCfNK4pJL+ZIZMLGuNRKYVB7nuaNDLcq1rjFnCuAE/MT3xSXsdcDb yzW6Md61uwtIxiONomAz5HnHT5iln3Rr28/Ejup9B5nLC7gfxMfeihM/ELhrWMTSFcRosUp3o2Cy jtnf8XTMMkKGPqA7E0mx0GjsLqOOIraOgnyxYtgRpnzTi8SK5ijaZ0ilKk6FxsBgDPz60KkrLrna FZYwA7BT6FBOB1pfecbea8kEMdvHoOgBUBPTzQuQ+t+n9zZrb26cu+iRgMhQcnf5VXdBY4oxOkju QGJkcaayc/EZF1BW/FPTck0EY/XqldjKdyopd/s8xaa4uEk1a5Yhggrp6j5UPPc26oHPNeUfCAQu aCs+Y8rchGAAGpiPhpjDGnNCj8R1XXzcHr43pKp6yQwsbpnhzIrBhv1JH60ZaRST3L8hCfTknx0o Sx4bPIOYXOkdc+a0nALdneYSLEMkgnHyqOR5dCrHh90ygSIED505PT2p3YcM0ywqJF5mh338hf8A imFpbQIF3OhR17Zod5FNvFMDjU5GO5B22qfAe1qchBtIyuWZ8E+1V8SuObaxQ2yIDJIBqA30jrVt wqyMqqMaVPp8ZxvQsJjE7uhGiJeUmPzHuaS0+M32ItIubI6R/CSBnPamkA5chJYMFGlfelVpcmO3 leLHNLEL8qLt7gx2ztIR6dwx896Xbf8Agy7kLfgq5BGDJ7Cj+Hjmy/ABEBge1IuHkzMZ3U5cHY/m 8U7ncWltoBw8gx6eozS0dC7dxJdGR/SgOlc0fzRHC7asFtsUptWBwMEkDABPfzUrmT0rCCNviJ7V O1vUfCqPgsQVJzj3q/VFHEzSKuAdgaChJLKsSkdtTdPnXXUQONT6wDux6Z9qzWTfA+OVY1yvMaRv zdBXC50tnYfvSx7oakQMW05OKujzpXu2PhFDZvSTszEvMGuJSxO25x+lXBkSMGVvX+tJVc80jGcf tRgkOpUwSTvR21wg0lBuCRq3DIuSKolfngKEdcn42714GwxJkUb9M1e0keY1BCkDfFbZLFXK0kAY 27Z3qwhVULKzKp7EUNI+lmCrqbPxZ3NWDdgXkL+QQdqPbWVW5C/ACFJ21bmkPErKS4naRFjDL09P an3JeQE2yuRn42wB++9CzQopAZ3LnqxcEfpmho+N0SO8upVUKqkdR1GKt508SE8tZhjocAij2tSg 1iNix2GqhbyA8sodywxnP7UejblpXJNDPnBZZlbIywIqznlkwjZx1BU0AOHvaySOB6CdhVsbllO+ iRemroaXanrsr4vajeVUj+E5wc5rJHKTSRhCUO2PArb3cDmD1EKGXr7VmOIW3JfZ8o22R1FGZHk4 KeJREQ3IIKhDkYbLDHk0BHEThhofcN6jk9ac3UMzW8jE648fDmkvDbgxNMh0yKPUfNUlCxRxKJLg xyYBKA5J2J3pJcRsrSIw1YJX+Vam7CyAOqgAoTp96S3UE0ySFFVy2DlTuv8A7mq40lx4KeVqicDJ OogFh1A60punb7umr1EdM+D0rSRxy3MxXSFfJdQ3TxWb4vqhuWRlA7aew+VXwvKWii9Vmtp9TLgO o6ZP60rUZlOaY3c7pA8erMbMDt5FBQNiVmwOveu3HpG9j+HycqUMRnG2M9/NaS1Z5rW5h0amYqwc HrtWZRAAdG5xnHanHApE5jF5NGko2CdiM4NSym6FjO8QiZZnDDGNqEuU0IGHTOmn32jVf7QuFjA0 K53XoRmlV3b6bcNqGfiK+Kthl8Tyx4CWiiZXhyA/xKf4j/D9aaWi/dLt1mJTkQjUuN9TdvoT+1Kb OPmXcEe41Oo26jftTbiUouEe70+u7uGcqO6L4/X9qvZuOeWyrlldbZn2/EGjWPzYOaUXzapmO1OJ CG4PaQIpKcx5OZ332ApVdQkJrIwehFSx1KvrgAd66iI489RXVT2J+PbVycRjjjT7lBJCQMaixLdP eiOBcKl4g49SxqPWzkZKj3NeWXDLO3ZTfM85/wD6MTEsT7mmuqWWzWK5aK0giz6FAV2B7E9zUiIX kyr+BaPFIgPVuhPyoyC2MdkjlxGpCiRz1Jz0Apa95HaOI7OBZNvSso1fWj4s6VkupPTsSQMYxnIH 60Kb4I4I9xasy8HcxruHm2GAeuT3qF5eJZLJIhaaTXjWW338ePnVUfE1jtWhsIEhRgUeeQa2x/lH bPmlTwkH1SEKT3HqYCkujY83dSlu2m57PzAzupEKv1+ZqbxXF3cFFUAsMhYup+dCQlpXCxekMcEn xTrWIYgts6Bo1wzq27/Klt0oCl4Z93tJ7mSZWeLAIHqCkkYBPmo28ztGZOZhAwTOOteX82qHlk6k XDkj+LxXW8bSSQovwBenilt2aQzjaWYIVxynGNPn51oOHWAj4fdzsmNTpCpz7ZOKrs7VY7aP0kud vYj2rS8PtHfgNiZMaGlkQjAzqHQ/tU7WtVcM/DQRSYyxyAP6064FHG7PIwX1uZNK/lHShZYQikFV BxnI8EVbwj0yQtG+l3XJ/Wo5ci0d1Iq2jBBhdQ/TFJr2TSLVAcqrZG+PemV0oNuFdvUWJOdugpBx Sdoo4JNwZCuGPQGpGxhlxC9WNJBGPxWj05Jyd66HEXDpWCAsp5aAdBtkk0ujMlzxMah6EA6+9M3i 0WNshbSJWLN7KKWqyeokRqttDbIpzIFbV47kVa4Eq4BHLbUAo6k1RfSDXDpJViGPj042omwUAx6t o4l1E+TiltGQZCyrIiRkBIUGQfNSZnluI9Q7bfSgrKXmoTgZJJ+e9GMxOk6TzpegH5cUlraFQTFU DkbtnTnxXW02Zi0m4X4UH5qpt1LIzk+lfzdj8q6JcqzEaT+UeaWnkn0yF9g5j3kPTPwioPI059ZI C7496hFGSg2wT1qsq41lf7tTv86wSRdbqrn0epuufFMYJMABQDt8R6ml0JKgDt3oqFwrEDfGwotl yvBTmAYbJOd+9TmlZzhMau+/QUIrlpQdRr0hQDj4ic0tbQqIAb5B9z3q5SNS6yNz0Who2ATftvXS SCRDo2z38UJQ1yYlIRk4+RU71SHki/u/UPnS8rJgbAfM1Yh0goTk+xo7o+sFSTJtzmIbOdjk1SsE bZd2l+oGapkbDFlyzY9gKvBJjxpRNQx0yaIa0pflOQVLgIP4aHOljnLEdsrtRcjhFxpPuc9fpQxu dXwto36ePejss2HyCWDMreARilt9GrMAq4PtuKaSyFwQzlvHSqY4gPUcKO/elqkuieVXiQq+SeuO opPxqES26vGAvnFaS4Bb1EDSdiaT3ceptKnCHqGrSKysfayGQTxHV10480ttbJUklUDdtse+aZ8S T7vemSE432DdDVbkcxpVK7rlh3+lOf4oltyGcdBgjBGMfrSHiNtoiEsWSASpCnBNbHnJoQz8uXA1 A53+RpVfwpcXIS20JGfUMnYGqY3lOslArQyrcxMfS+wbucbik/2gbnXDPjS3fP8AStLxPh7RSrEp ygJIJOATWY4vCdbYVgVGCM5H6104XlKzlmL0MFIJ2oeE4ft9aN4omlVU/ERk+1CRgak2zuDXfj/V z5cU1tkLRqCqhSGH1ouOycCEnA1rj0/Or+EmMQo77lQC48+adW1o8luilcctiAT3BGRULeWrIcUV ldjqJyNwfaoywl4HIAbVGCDR3H01ID6VlTIcD+dDxqVtreQ5COhA+YqkvGyVn4yY5dYypUEj2OKM 4xKguLaO2DKtvCsZz/H1b9zVscaf2mvNUGIP6h5Gx/oaXTyGe5llb4pGLkfM5NdUu45ssf8Ao0iu JFMSKNaquAPIoS+ZuY4Kkat8VGN8spwaJ4hGCqumSMb5NS6q06BIsh3TYGupnwrDJgjYL/WurXPV bTVQ8TSzLw8PiLyOPVp2x8261GeG5uXWV5YkXG8so2Q+FHf60LBDpkFuroJJTgRo2dR9+5NWy20l vMFuJI25Z/ulbKhvfyfbNBEVEtpZW/Ojja4nY6RJKOp8qK9MpSEyXRJLFsKfc+Kst3UQCYhmuW2G 3QfLtVUohgUmcNNcNkrGDn6mgZTPMyklBgYAAAGlPpVUn4KhNnmkUHLEk++KjLIEtzLMwNzq9Fuo wPmT3ry3t2RpJHmVpZNy3XQtLZDyiIIwHGxOBg4HeoyAxTcvSAxUs/sB1/4q2RjZWkc0pLK+DGPI 7ZpSZn0OSSZpWwxPjtSa2bQwFnDKANCuCD7Y2p5wS0eeUSxoOSDksegpPwldMEmr1k76em9bHgNs 8yxsPgwHCHYD6UmfB2qSwjk4Vw6dHBlWOSKQEbBlbK4+lcUaOLhSqdIwzMPcs39MU34UEk4dd2rK DO0qyRkb9sGlF1I5t4CVVXRCQBnIIO9TyvCeH6T4pIShVQf7tVx75q/hjrEpUlWMaDSMbmhL+VZL yyGN5Dq/brR/CUEsaNjDkM36ZqFq3wxaTnrKQcgxEKT1JJ/4pXx0Z4balSAtuQzA/wAR2/pRXCX1 oY+ioV1Z7jekvG59ds0ODqefIx2HalpsYJ4YXMZlfB58gJA6hR0FOpg0nEApysaqM5/KuRn+tJuB cw2rNtpSN8Dx0GfnRplaaSRQfjClj4Ubf1parUr+UvPqIJBVsY/KoP8AWivvjQwGOPH4ijPsDQcp LrcMAAFTbHdfFeW7aZlaYBj6dvbxSUZyfWSpHFy1ZQxALf5R7VO1LXLmXBEIOBvvigjJl9OoBmyC ewHamfD1KBkCkdcmkES50xyKoxk7D2qyJcQgn9aqZsEsp1YJG9EavwY1wMbb0oLZXCoANgKiFLBV AGCcnfvQ9w3OdUDBF1DJzvijEYbnAx7UNjrSJ7g469BXKumRt+te59Ww69apuHZQNPUmj7DF8baN xXNLvnG56VWCQKs9LEAgdKG4bS2IkkKaLjVRkjqaCQBCCpBxt1q5ZVAGeuOlYtl+LZcKDn6GuyoU YJz7AUMdUpHpA+ZxUobYqRpOaLev7TcgaWG/z7VXqwMths+9GNCQApAweteLbAjfaiEsUq7bYTts cULKjZOoAmjZI2QBjrI6bGqhFI+Sscm+29ZuAThgPyj2xVMvNCKI2VT1bfqKaPYTyEBYyKgeG3Lj GEQDbJ6ig28SqVgY25Y1A96W3G0eRFqXyetaCThtypISMOnQgbYoOexlLf3RIHcdqwzKRjeKQJLC 34Jx0zWdWMs4gZRnszbGt5xC0kh1AoTr7kdKynGExIQV9a7Kwptr42UtUcpl56gMCRqHSrHhaKQE x8yFx18VGKcyth1BdNivY+9FMAskXLlRcjOnrj2ppwXKF1xGfvBCoBGBlsjNZHj0Ykk0pjJBztjY VtrtlN0/rGNIyG239qxH2gnOcoulgSK6MLyhWE4lvK2M48ih0wFAY98Cib8lZJETdMEGg3yegANe lh/Vz59tNw6Fp+Guy/3ke+kd60EIkWLDEhQqE5PXIrJcBvjHIkbHSpOG9/Ga09jIhhQSH1AaQ2oE HfpUM5ZQvJX9pYnSKOcqBrzHkdCB0pTZyK1iEYFmQkACtF9omeThnIM2YYm1KnXGetZ3hqk3UkaD 1b/yp8etMGniMaSv0LAAZ7ZpUgVX3BI6ZzTviCnIQj4iKWy2xiuZYj1G9Xwy4Tyx+vbQsZSq6Rjp kZp5LFLc2Q5rxgAYxpAxWfiDCQSLswOf0rR2l0rrnSGV/ixS+T/GxhFCTGWAOMHFdR9zDyp2YIWR txmuoezaNuGTSSQpY8Ito4TLtLOcmSUHyeiJ8t6aCS2hujHDILq6UaZJ1X0RgbFUHj3O9JhLznW1 4eMs22mJSZZD/QU64da2dpHpvcXM67CziYqgbr+M/gfwrVPrmGQQi6gblGNIEA1zykhT5GepPsKX 3sbckulu8dm5IjeRfXPg4yvgVZfXFxfXMKaTy0X0RxYVFP8ACgGw9ye1dd8TlE/IPKLhDCsiHVHE Oyxj59TSHkK4FKzmY4Ny2UCjfkr49yavgtoZmHREjBeXfYADv9e1D2kEgKyRLmdyUjHZTj1N8h5q y5f7nw77ihGkESv5ds7Z8ihVIGvpjcuCCQuBpB6AAVXbKkpxNMqkjIOnODUZCxnAbfTsaNWHEaFR vjP70nSpj9n7ZJLvTrVlbphSAa3X2b/7e1AdSAoI/eshweEEt+UqQ49j4rc8IYmD4d8nJHceMVDO sY2kzRcdthG2I5iEJ+e2arulAvJl2cKXB+uaqV44JLW43wkisfI9YyK94i4F/daepY6T7Z6/vSW8 BJqhoDzbuKUr0QhRnp0zTfhWtFEYOPScHwMVm7SVg0ag7qG+u9OhOYoWYHACFR9TipVbW4utpTAt wxYEghFbzSnibyjicSEaWJBK9RRCAtMi56OM59hmg+KTF+J6x8TMGHypabGGfBbjl2zqcKo1k79d 8gfqBRdupCQlttbapD/lpLYfil0J9Gsnc9e9aBVPJlZ0C4UbZ7UtMshjGid5RiPQTH9O5qmKQSXU LLkoM+o7ZOBVnEC01iFjOmM4TfqcVKRdQBRcBFCjHk9/0FLTY8GMAR4w6jGSMrTmIZAPk7Unt4dC xtrDbHNNbeXCID0IpK1SuY9KvgnJYVJ5QGRFbHc5rx29exGkdc1QSskwIB6GktNjEz65GZmyOgGK LXIXGetBRsC7/pV2s6fep2qXFeJSDhTvVM0uR16Goav1oe6fS2BjAHQUuxxx5GCc461ITk0BG5Y7 CiB2rbPcYKjuEB3Hq6UdBHzcM5wTsMUqW3aSZApI9Wdh1rR8H4ZcDJnlblnfBp4n5LjjO1ltbpn1 DIX96YxwAD0pgeT1qaCGIERBmPvUwZGbc/pTuPLO1HlrjDBjg/rU+TrGNIx571dFEveiUjGn38im mO0cvJovFoo2YAr4xRAgVdgoot4wE7EmvEj0rnvTemifktDmNVX4RVEyYGFUZNF+qQamwqg4+dRK AN/vSXFpkB5AD5aovAMaSQB7CjHZQCCQTQjzhff3qdulceQ0tshyrqD7jFJuJ8EsbtSJbdD5OMU7 llU6jkZoGeb8JsEZoTNSSvnXG/saqM8vCZNDHblucg/WsFf3D8LvFSYMh+Eqw719uuTkahjB7eKx /wBtuFwcSswzgrNH8LDr9athn+15a+bTcZguLwRpjVjB27ikPHMSxmUbNjJ+dPJ7SC3QyiPFwM5B G481meJPm2mOTktgA12YSFtZK5kkR3KnDEeoYztQ0gLKxCjZutF3ceZTkZGM0NFurRPuCMiu/DpH N1ohEuYydY3rW/Z+8iaZYLkCI42PYmsxYDNwF/KwxTR7ZtSKSSAdmFJ5OSQ445LEltOkWWXb1D55 rNJPyeJNKc6SSD7CiZ3k+7Sxu2sDbfrSuF11tlM5ANbCcNoZO3OMe2TnIPfrXcTjWWVbiLBYrvnz Q4JaVSDpIJ6UfKmi3X1g96begJIlAOodTsRRvDnMLFcasHb5VVJJGZQUjIAztXmHRg2SFPTFPeYG jadtWC7BR2Udq6hrdXwTpL57kV1SHk14RJPaxtDaBuH2kp1feWUCZlAxjV426CptMb+IWnDYmhtF OHkJ29yT7+KXLaT3Sa72dYIgMJHnUxx48UVJcsCLKxRYoUwo32yfzH3rorlkH3t3HBYWqRqVgP4K ov8AeSEHAPsKBubeZrtIQpecAKqxHO3f6571K5nAktltwrRxSFS7HJJXc4q+yu3tmaa19N4wIEz9 Ywf60t4NDS9hW1nTh8eBcMmbmTXnlBT/AHQPz3J80hkJnvZ5WGoNkjwBnbFEQO0XD0dsF5HKsx3Y jbf64r02wj5cSgHO5PkHcUlp4BKhpmx1Izmm8al7WGQYHpKH3oPkOWLbAimnD4+bAqduw96larBN iSkgRfVrGncd8VruAS5sl1HDocg+d9xWaEZ5SSAYK4yPBFPeGzG2jAxqBJz7ZqVay0+mi5lrOVwQ HLD3HWq+PlWumuItIRhjYdNgcVLg8zyW1zABr0BiNXXagX1SwXKu4VR6kHvjpSUZOdg7Ahb63WQD SUJJpjeIqqqMSBn/AJpZGuq6jI6rFv8AqP8AmjbibmRrG5x4NTyqidjJzPvEhBJ0nRjzS3iDcu5H fGB9Kd8Ot0hsp9yuknGd8bUli/7gFnIjDbHVvmlPBFo6iZ4idIdh9BWjWD72ywxBuUMANq3JrL8F AlvyQMKM6QTnpWpt5jbW7LCAWb8xHelpqvlHOuxFC5aNGxuP3oqCPRlEJIViWJHWpWMHKiZ8LnG/ uTRUcJSJiM5xkikob+IouA69gNsUSnpQdsDFCRnSjAUS75jyeuMCkppHMcx5J2zXkJkQljsDsAfF UTMToVfiPWrVfLDO5XY1PJWL1JGQR1q1mOnIFVtKrAY61ytkdamd602l8Y60IS1xdlI+vc+K67mV B0y3QYpz9n+FiKEST55repia3qNzmE5RtrUJFv1HWr4rMtICBnfcU1+7KCPTgURBbKoBXbNPMY5r 5nlpbJD8KgtjIPimUK6wNRyB2qEEIRc4zRkWkAgdaZz5ZbSjUAdMVag3zgVWXCjPWoG4XGQQD8qP tInzeBgA6nGParA6KmB+9LPviRn1HbvvQ9zxZEjbDLW/LMS3xZZU3luB1OKqkuFUHJ/01kbrjqRg FpFxnpmk3EPthbRs2Z1VAPNJfPb0tj/Fy/TfyXiLFpyuevWg5uJKqYZh+tfH+L/9SuH2uVWUyN/l FZHiP/VKZ3It4Dp7FjWmHmz6jon8bGdvv83FUx1HzzQTcXjLEEj6V+cZ/wDqPxR2OAij51XF/wBQ +Ig/iAEDrimv8Pzd6PMMP2/Q0vEBksjjJ6ZNVPxDV8RGO9fFbT/qGkmOcWU+42pzB9r4ZkBDjSeu 9Svh8k7h/wAc+PpEl+CGG2+1J+LXOtGB6NWaXjqyYKkBTQPEeMMYj+IFXtVfHhdl9dA7hmnu51UB 1j3L/M1h+N8yKUBl2YnHvvTbh/FXllv3gdjrCoVHfekfHnaOZFc9DjJ7V6GE+IZdkksezFs+rOD7 UHGuNTAbg7fLvTpIDcWrlSCyDYfSlYQrMRnbGSK65U6GXEbqwOCGzv0Ap2Zg6IAxDJ2FKriBUYo+ Tq6NimNldq9sIm0iVTjpjI+dbLmF29u4+cjEJ6jjelEMe41EjbxT6SVVj1LjmDquelLYopZkk0gH ud62NAMV0SnqVJ3xREr8tCjHp0z4oeSNxpI1aT12ou0i5mDJv7GiIByWcFF7VfGodU1A5xTRbAtG 74AwcihpIcMWjOCOoztWuQaWQQkr+GmfntXVFbiWNsMu2O1dSG1QEdxmfXvjGXdtyTVkMjlVVUIA Uyuo6ue2aEs4yZArZJVS5Hv2ooRMltrd8GRzrZepx+Ue1dVcUE28bx2sZbBkMjBFHTcURDn761uT lnGCfDih+HSq2udzlIHyB2A04/nXlgCL8SHOXOvJ96S1TE5hhEokVVI22A7YoyyC3SoEG6aQCe42 qXDcPOUXBy+Dp/SjuGWy2nF9LZMcvqQnwdxUrTg2hzeupOCDhffei+Hw8q5SMrgkBc+N+tXcSs8c QcjPVZAD2z1owlZ1WTAE8TAOMfEPNSyujy7iEMT82WMjVnUCfPvTOzj/AOzLqwwGCEeKqKcxQehL sufPepwFo4ZV3/hxSUw3hV4IeIYYYXZTt5Fe8RVUW4VcgDTIp8jpQcoYxM4x6NL/ADGaKLC5m0hh +IhQD3G9JvgdA4pFW7QrvqTJ/UUTxHDRoIxvpA/Q5oCbNrxCJyFAywPsCP8Ag0VBokdljbmRBFAb 33z+9TyUx5NI7hf7OuJF+Irkoe+1JuHQFo/UoZgFwT0x1qzn8jh8mBqYejHuattd5LgxelAMr7LS mrzgHpvmIC5GrA7da1lvEp0IFOD6j86yfCl0XqEkFD12rfcO0O5AyR0AUdqW3bZLNIUAKpz2Hk0R EjGPA653P9K5Fy7ZDgDZasLlHwgbSBS1MI9sVkLaup6V7MQMDvtgVfKHZCzYGenmhXBEZ3Jx5G+a SxXHlRISJXYnfOBVibAeD1NUO7AjJzjc58168g0nGxNLcdrY3STOdRwdh0NeC8ZAVbYHqfNLri85 exG9VQsbqeKJT6nYfT3oTA9y1NtVwC2F3MtzIdlOEXzWw1KIwgXV7Ut4Za/d4V2wQNhTBJNO4G56 mm1pw+TO5VYiF8ZPTtRKsqt6jj2oP7wMEggDsKDub5U+M0tuizG0652AR4qH3sR5JIrLXvH4raM6 pMY3O9YT7Sf9RLa2DLC7SyD8oO1LN5f1Vx8GVfU7ziyQIcsNqzvEvtdawL+JOq/WvhHF/tpxO/1L HLyYz2B3rOTXUszapZXY+7VfH+Jnf7VaYYYvt/Ef+pFjFkCUt8t6zXFP+pMs21shx5avl5kC9QDj 2qia7JB0jarY/wAHxzk3tJ1Gq4j9qL+9dtcpQHstI7m+lkzrkdvmaVm6YKfViqjMxU5PWuqeDGdQ t8lEvKxznB96pkk260O0xO1VtITVpE7ntazmo8w1UXNeajRJOaID4Iwavhu3iYaScUCW81LUKXKS 9r4bjT2nHDEMvliKF4lxtp9SqWA60iLaV69s1Ozi59wAxIUEFzSY+LGXaeed21X2f1Q8Ldyh1yNq B/y9qo4ijXMUbyyLl23Ao61kEw0wI5A9KjoDVN1HpiljcDWpzhRn96T6jckbazXkYCs2djg4pJd2 xSVHB1EjJ+XStKuoxIoJKlQcJ2HvS2e0YkMW0nPntTy6DZcIS8bo+fwzsR4odIArKzEaG67U8wqh QysU0dFO9ArBFlhIwZWG4ztTbARBHE6kKSyKN8DcUOVKyYiwATsT1NeRyGByIZGVB0J3FTkleZMu M477CgCx0jZCjsS2OgobkYw6kDtipLojw3cj9KpebWAoYn6UREMxiGC+xHnpQrunOOr1bb1OSL8P MhwD/D1rxZY4ioVAwO24oCsT1AEZHtXVfHJIWOERRjpXUNtsmsbfmSSIZAoxmRvY1TxeU68A/hDa Nfbsf1otJDFa3krAIMBFB6k53P6UsLmVmWQhi3fxXbrlwwfa+nhU4JzzJV/QUVbHmwhlBBjbLbdF PSqJgsNjbZ6iMF/9RajPs5In3xUueYbaTKuq9T/D+9TyWxaexjS14Rb3qqC6XkkTqDvgAHNNpY/v FhMif31p64/JjY1l8yRXEkEpIDSBmBO+ojB/pWi4dcMbpWZiesTDsR2qNp7DAu16UmkOpkByfAxQ sKMkytp2zg47g03treBdUKyYac6kXttXkUREzRMMafVnwKhkbAJluQSPhjcEH2O1GXjpJHDPCNj6 XGKi8IjS4XV6XCOp/wBJNWcKjVpGgkP4W5Oe9DseqnA0WjLD0aSCPrSNpGiuUVDkxszIT4x0/am0 0P3fXk64wetK+JR6b6Nk9KscjFJ/ii+7Zri1LhgWXAB87b0Rwf0W0SJgrufmaSq7LYSEAnQuk/MH JNOuHSKFKA4GA4z+tJkaAOJti6ljT0gkSGmvDc/cNBGMjr52pLfkyESnbmDNO4Exbhl+HRj6kUp1 lrGv9oKFG2nOfBIFbvhDq1mkibv8A+dYWBs3UD7klMH51seGvoYagQq42HnFKXLk5ZsEKSS3muO2 SxqtNhqO9VOWZ8gnApaTEWXTlDG5IpZc/FjcL1OKK1hAT11Cg7q5UIAMZpVYAmchdQyvfDVRPMpU MuoNjrVN9cDGM4J2r3hVlPxa4EEDhIh/eOR0HtTSKWzHmlei94lci3sYjNMT0H9a3n2Z+zf9llbi +YSXjDTgDZRTnhHDLXhcRjtQAT8Tn4m+tFuyqNWQBnvvQt10jl5fZYThfGPzVCa6RVJDDpvS29vE hDMGIPgmsf8AaL7WQWsZYsuobbGk3vpsPFcq0vEeNRQKSWXA6GsD9pPtrbwatEwZjtgHvXz77Q/a u5v3kSKQJGfFZeSQsxYnUfLVfx/xblzk6pMcGh4z9qby9YjWUQ9s70hedmJJYCg5Jwo6kmhZrhiO uBXdh4cceoh5PMPkuUTYtqPiofedQ22FKXkJ6GvFdgetW/HO3NP5Ft0biTrk1AsPpQiynHvU0fO5 +tJ62OiZSxc4HTvVen0GoGTIzmp5wvq71uW3FRBHaoMxq/VnqaiTntR3+29YpGakENT38VEmsPEe 4rxjioswTqRVDz4yEGT1zimmNpcvLJ0uZiGAwSx6Ad6M1/dpFgVsFN5MfmahLdDDb/e5D6m9MIPV vJHyry1BeRd8k75PU+9NljqITK5VteF3bxW2lTjV/CMED2q9pXYSLEgVT56ilnCgBgyMcDsOtPhF EyLKCEYbBSTk1zULQdqSqaUyJcYyaontApZmLMze/emEYZpvQAF/jboK9ucgNgiQ99tqXYwkit+Y TzXK6O5P7VVPGhJ5YIYeBkGmE+vYFtj2A6UFIASE1MX8immQ6LeaI5DzSg7YqTzIoypzkdBV8tmp mJbOrHQiqxDGm7gZ8Ypm4UxKW6gkd6t0LH6kwo96rmmCgBdm9u9QBY5eTZewrMseUEZ1Mc7bCpPC yqNS7ncDuKnbRNp58n92pyq4+I15NM0mrWSSd8DtWZOCeMA5YZrqoEakZcL8sV1BtKuNRJCkUdvI skYjyVHUE+aUheYq42OcH3pxd8PmDSSPG4WQZWTB0v8AI1VFbhGj2HXJr0/Nh615n8fP2mhvHbIL wGzvkdTzpZYSngpigeGELNEhY9M5HtV0l7JccKPDSQYkkkmj231EDP8AKgrE4mjB6gZzXNn1p1eN pQWkmMjZLhsMT8+tO+HgrNIB2OfrSVdS3bIT3x8xWh4WAZ3yCVYaPr5rjzrok4PbWVJJGSUhVZcx sBurir2kd542uPidPXjbFDWlrK0q2zEFhlk7E7ZxVonjeIM+EkBCsG7g/wC1T20iM+TCCOojY/LF WcPuIwzHRnUhKnPc14kZTTE+CFyMjuDS9/w1RASrDGMUDa2bzxmFdMvqRwMHpg0t4vEUMSHGuIt9 RiiZ7g8rDnUhXGT2ND3ZdoeU/qBdWV/Yg0JzQ6IUn0rPudLdQfcYP703Ae3tw79TErA46+1IXRku nhYZ1A7mn8M33nhVqhGcnST3BFDKHlB3TrzD6gQucVqrGQHhQWTAYqN9PtWNwQ5DHK5Y1sbFEMaA s4WTS2x2xip09AQyPFLCO5UAH61srRg6IMnGMsfJzWJhVzxMRuNIUnSfbNbmA5VNZAXAAOMUo5Xg 5wBvnbrVZYE56HuKHhduUAragDgmo3EyxkkNQTjy7kIYjHppZOdTZxkYq83IkUnWAaAnlAQ477k5 oKTiB2tXvLlLeMEu5x8h3Nbng9pBwu15cPYkMx6scdaS8FQWto02AZnOQT1C0Zc8QjT1BgAeiinq WWVyujuW5AAIYClt3xNIUbWwOetZziPHURWw/SsHx37USnUEfbpipatuor4/D+z/AO1X2qjiRuW4 J6da+VcV4pLeylnY6SelD319JdSszsdz0oZn0oWxmuzxeCYd9rXL14iuWXTnIyaFkmZjucDxUZWO o5qhmrriGW/qTNttQ8hJqZO1QaqRDPHaI6V6Bk/KvAO1WKMUbQx8aSnc1I5Ax3roxvUmFJa6JhqI I4Q6iuT2qDyOzZLHNev3qGPemiOW9pCVh1qXPOOlV4PtXulVG+5rajcp88+KqkkYmvcV4Vz060Zo OVTHPWrrO3Nw5GToQapG9qiUboOvTFXP6YuTGfwzvIR3PinlLqo3ExuJARtGowi/wr2/WrbMfirj p3oXGX9h0plw+DLhm2X370md4Njw03DHAjQKACvRuuaboZOYOYCwPY7UlsAwlUQq5z2pzHIqhjIQ AOobeuTLtr2I+7xoqs761GSU6KKoe7UDARSnQdgKEm4iWkzGNajt0FUcyS4mwcMSMjbpShp15MQp 9aaj0x2pen4a61OX/ixtV7xW7OTcZY+F2zVcgdl68qMdFO9NDRN7p44BocRFhuSNTGlU0rZwhwff rV0sY1ZGTjzUFgDNkkk+1Nsdch92bcjI36UwsbQyeuRwijfffNdGiahkbfzqVzOY48ZCjtR21gqe 9VYDGhQDuSOnypW7qhVnOXPQeapctpEj+fSD3qKo2rU2SW/b5UY2tPZJCzEnY+BXVCVoojg5z711 HQbbLiRWKIWltPNc2Ktj7tJu8P1NKZreMQs0Z1BRkE+K+1f2RwviEkMl1COE8c0M668COT/UW61g v+oPC2gtprgBI5Io/wATQRpf3GO1et55jlOHz/8AE8lmWnyyHW08gT8pz+1FNAfvepAQkmGG/Qnt VltaMk0rMNI09PfTVgUsFhAwSFMZ+lefk9nxw/kA+9ow/vDGv6gAGnlgGW/ZFOksV0kDODis9aY5 9s3Vfhb51suD2y/2jBKx9KudRHbA2rj8nbonHLkZ9HMUtrVgdvI2NF3CrLbFhgEr6lxQ5f1FujHG fcg9aKuQHs3kBxIhBx/EM1G8UVVsiyW0hUkOoyMbk1LiduRgxvqAGxK9KjOOXKjJ8EgDDHfHUUzc lrYk5KsBuR0rMTwg8mRHUjbcHpmq0djY3EZyXKDBz8OKaXcGNTw/GBkDsfnSqaMrGeVlSw9SeDRg 9kV9LI9zAcepdsdzR1rclZI+XjSkhyPnS7iOuOTmJ/eqQR4qqCctOz9pAG+R81r00hvfRAsjrkEK 23nNaDg91rgt+ZtpTT86zaz5j5bn1iPv7GmnDH5I0yEYAEifLvUrD0ZGitxB2VvNaq3m5nDxnJ0r jNZa0Oq/bbcscD2Narhw0R6HA0mlGrreVow4Qnl5ByaqvcvgDZj0qy3RBzRnJ8VVcHUu49Q6GsEC yMU209KolKlTgkE9qJl+AahuaHKZdSDvW0ZdecXWKVowcKoCN9BSLiPHUVSusFfI7Um+1s8tnxSb STpb1YNZG4vXlzq777Gq/jtLjJDjivGHfKq/p9qyl5dvK5JP717cTEnG9Asat4/HMVvfjUT5pG4A rndpOvbxUIlLnT5rVcB4A126k5C4z0qtqOWUjLSRlsnBoJ109a+sTfZH8EOQ2DnG1fPftDw57G8a NhsdxRxy5aZzMmJxtUamQa7B9qts0weIuWqwDevUXC5qxBuKW02pHgAFeNvV2gnGBmvWjI7Uuwt2 EYV4FB6iihHk7rRdrw6e5GYoyVzjWdlH1rXIvrC1Y8jI3r2OAvnAyB1xT6LhiBtJ1XEg7Rj0A+5o lrF3VVlbCg7RQD+ZpfyF4jOGIKcAZPtUltHxq04Hk1p4OEyuulIdB8Y3Hvmif7KMITSuWx33ofkD cZMWRjw0uVJGQD396pa31YwpwTsvcmtY/C/iZ2AB3LE5IPgVD+zg7fhakP8AH3rfkLbpnY7UIfxt n7DGcUdbxAsDL6ffqTTUWCLqjWMNMfikLZFEJw9IFV3UjV5G5/4rXLZd7S4dFJIhaMLDEvV371K4 EepViZrhx1boB9K9RJJwWZCkC9z/AO9a8ZzjREBg9iOvzqWw1yDn1AkkgHoSKIswsSlk9C6e++at S25rekZbux6CqLldClFBcfxUNnkDTy5JEfzNUsrMcbk4ySe1EpaOE1yrhe3vV8NsYxpc4Z9z8qPs PEJnUu+EyQOlGR2WmMGXbuQOtHrDFD6sDX28VC6P4eoJhR1960pdlkq+squyihyEUk51EeaJuRrm cdFGB+1CXeF0BN8inxjKnbGWk9THpVTXDomAdye4qaRrpZy+XAoKQkkuQapIVVK5ZyXJJrqk2kAF tya6qM/V/HOILbWk3D/tRawPE5WGKaNex6nUa+ffaW3L209pHdR3vDwCsUqnVo9mPit9xKz4jZWb Qzj+0+EBZHdgQXx+XSx61ipeGwRRR3H2Wt2KzJi5spCzH657/KvVuO5Xy/jzmNfMJ4inE4opPSHc A/pjNAzQFTbqchgW/VTitN9o7JY76CeNGQSANpP5MHpVL2yXnGHjhwVM2Y2PTDV5Xk/5tj6Lw5TL GWBYVBaOQDBDgSD+tbTh/wDhpCMg7MCvfNZSOHRxCWPGR+bB9+tbDhcZitwGUlHcgH2rj8n6dMii +t30toB1DGnHb2+VewyvPYKSAGBwD2ODTWRWeFdSEFTilbA2VxywAYpfUFPZgajvZxERWSaNWOEC kjHY+KMQGKURSs2htNBRxaZiyfA59Wf4vamcem6tdD7XMTee3WjKSipo8RtFj4dx5xSzitnpto5U HanEDmeFZRsd0Psa7Ssls0B2kUh0z8xmhK23zi/XXLPE3XGxpFaEqACd1Omt1x/h4Wa4VUI1DK/O sXMgivMKCFYBhVcf0fZg+W1tGMEJ37b0Xa3Ovh8Dvq/C9DfWhrN1aNid9SYx9anyzawbH0SKMjsD UqM5PLKXN7bMTggaT71tLaZhEjEZGMGvn1s6PHbs5IKnSSPNb6wJ+7rpOQB1Pepjk9tZV50y9SSM VO8OMkUNBIDeOdIBwNxRj6GZg3XGRWAG2ptG/WrYYWC5O/erooRIQCMkdTRSR6E0dx3rNbp87/6l W2Bb3KKcEaSfevnEhIO2cV9z+01nFf8ACZ7Zx2yhPYivil3C0Nw8brhwcEV1eK7mmgBm67VQd6ON u7npXhtWwdqrKeV5wyMPNg9a+pfZh0ijTVjGK+b2MYjcuSmlRuD3rVcK4rDkcqQbdiDtQyc/klr6 cSk8ACkqANsCvm//AFJ4SwVZo1Hpzk461o7HjkMaEzT5IGw8Ur+1l3HdWa8yTJboudzU8bqk8csv D5IIye1TSHJ6U4tuGtM3pQmnNp9npHwSlUy8sld0yk5rIpAxbZc+1MrSyDJlsCtZH9myuwUBjRsH 2Y5smmcFVx2Gd6T8qOWW2KaJFYqoOatg4PPNuy4Xya+g2f2WiicEoDnsc04j4AFYDRSXyBLI+d2f Agozy2duuo7AU4i4Q0yKkh5ij/xg6UH071vo+ERps223cirHtbNYm9JkYbhEXJJ+lLMrS5eRjbfg BKpzG5UWPgGwP0FFpwy3iyIkCLj4h8VaO1tJ5QrvA8SsfgyNQH9KJm4bb20h5oLEjOiIaz9W6Cjv UJ77rJGFVQJErsueh6n51CawkdfWNLHt3UVrc+l4baIrn4/Tkj60uvjHbhBu0jnp+b60Ntus2LGO Ndly2dmYdKAmtZJWKK3o6EkYrRTg6C0oxnovWlnFGijEacwmUjJABwo8e9bZtFSwrAmYiSVOCcZz UBGkjFryR1iH5V3Y0RCkeRHK7Kh36HeuKscEY0g4Xzij7yDMNqpFluFVAohgX4UBySPJqYtFjjwG O/bzRcUJYAkbt1J60VDa46kY75pbnsfXQBrRpYt9lHQKNqClg5cugjGdiBWgaRmXQjMyjpthaHez VCCmXkY4LHtQ23wuht0By6l2Hc7AfSo3EOgA5LSHc4GwFNRbFfSW1b4xVMjYlVYwGK7jPSjC0lWA OWYj0Dp7mqLmJWVt9sbCnN00UMSh8O2dTDGwzSG9ueasmgaU6D3quJC+7Alm1JsuB+tDMokikTI9 O48mvZ5GdVCVTGrKc52A3qsNoO+kn050jrVDZfKr0oiXUcjYDvQ7YGwG3nNPIFqqUDALjPbArqhM zkDTsPFdVJAfrf7K/wCDs/8A/HNIB/8AzM3+v/aurq9adV8j/wDphPtz/wDIn5P/ADNIuC//ACMf +pP/APmurq8nz/2r6T+J/wDKPYv/AJG4+Rra2H/x9v8A6zXV1cOf9nbB8v8AhpP9QpFxb/FW/wD+ VdXVKd04qP8AuP8A8xVtj/8AITf6l/lXV1aBkZcM/wANN/8ArmrZP8cnyH866uoYkoD7S/4j/wDE V81v/wDGx/6P6V1dVsP7G+CLD+6X/SaMvf8ABL8xXV1Ty7Pj0stf8LH/APqV9F4Z/gV+VdXUlDIN b/4p6Nb+9/8AxFdXUoirT43q5/iNdXUQy7KOK/3Mnyr5D9oP/kn+ddXVbxDAkXw1J+ldXVdoEP8A 5v8ATRfBPirq6jegy6NZfjf5iu49/jLH5D+Rrq6pfSYCuFfEK1Nh8Irq6pZf2Vy6Hn++HyFOYOh+ ldXUtTnS9P8AFL86Ll/v1rq6tek6XcT/AL0/Krvs78R+VdXU2HTV7N/8sKvX4Jfn/WurqN6JO1Nl /jZ//e1Zy4/+U+tdXUqk7DS/3y/OkU3+Ji+bV1dRisU3X9/HVkfwr9a6upMhxHQ9I/nRU39w/wAq 6uofWqq3/wABH/qqXn/VXV1UK8/83/5UB/5z9a6uozstKuKf3cnyWk0v+GHzFdXVXEsLI+gr1vgl +X9a6up/pg0v56Ek+GurqriWqW7V1dXVQj//2Q== ------=_NextPart_000_003D_01CCE0E9.9A4F93D0 Content-Type: text/css; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://ipravda.sk/css/pravda-min-print-20120201000101.css HTML { BACKGROUND: #fff; COLOR: #000 } BODY { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } DIV { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } DL { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } DT { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } DD { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } UL { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } OL { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } LI { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } H1 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } H2 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } H3 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } H4 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } H5 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } H6 { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } PRE { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } CODE { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } FORM { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } FIELDSET { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } LEGEND { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } INPUT { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } BUTTON { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } TEXTAREA { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } BLOCKQUOTE { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } TH { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } TD { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: = 0px; PADDING-TOP: 0px } TABLE { BORDER-COLLAPSE: collapse; border-spacing: 0 } FIELDSET { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } IMG { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px } ADDRESS { =09 } CAPTION { =09 } CITE { =09 } CODE { =09 } DFN { =09 } EM { =09 } STRONG { =09 } TH { =09 } VAR { =09 } OPTGROUP { =09 } DEL { TEXT-DECORATION: none } INS { TEXT-DECORATION: none } LI { LIST-STYLE-TYPE: none } CAPTION { TEXT-ALIGN: left } TH { TEXT-ALIGN: left } H1 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 100% } H2 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 100% } H3 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 100% } H4 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 100% } H5 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 100% } H6 { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 100% } Q:unknown { content: '' } Q:unknown { content: '' } ABBR { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-VARIANT: normal } ACRONYM { BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: = 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-VARIANT: normal } SUP { VERTICAL-ALIGN: baseline } SUB { VERTICAL-ALIGN: baseline } LEGEND { COLOR: #000 } INPUT { FONT-FAMILY: inherit } BUTTON { FONT-FAMILY: inherit } TEXTAREA { FONT-FAMILY: inherit } SELECT { FONT-FAMILY: inherit } OPTGROUP { FONT-FAMILY: inherit } OPTION { FONT-FAMILY: inherit } INPUT { FONT-SIZE: 100% } BUTTON { FONT-SIZE: 100% } TEXTAREA { FONT-SIZE: 100% } SELECT { FONT-SIZE: 100% } BODY { FONT: small/1.231 verdana,arial,helvetica,clean,sans-serif } SELECT { FONT: 99% verdana,arial,helvetica,clean,sans-serif } INPUT { FONT: 99% verdana,arial,helvetica,clean,sans-serif } BUTTON { FONT: 99% verdana,arial,helvetica,clean,sans-serif } TEXTAREA { FONT: 99% verdana,arial,helvetica,clean,sans-serif } BUTTON { FONT: 99% verdana,arial,helvetica,clean,sans-serif } TABLE { =09 } PRE { FONT-SIZE: 108%; LINE-HEIGHT: 100%; FONT-FAMILY: monospace } CODE { FONT-SIZE: 108%; LINE-HEIGHT: 100%; FONT-FAMILY: monospace } KBD { FONT-SIZE: 108%; LINE-HEIGHT: 100%; FONT-FAMILY: monospace } SAMP { FONT-SIZE: 108%; LINE-HEIGHT: 100%; FONT-FAMILY: monospace } TT { FONT-SIZE: 108%; LINE-HEIGHT: 100%; FONT-FAMILY: monospace } BODY { MARGIN: 10px } H1 { FONT-SIZE: 138.5% } H2 { FONT-SIZE: 123.1% } H3 { FONT-SIZE: 108% } H1 { MARGIN: 1em 0px } H2 { MARGIN: 1em 0px } H3 { MARGIN: 1em 0px } H1 { FONT-WEIGHT: bold } H2 { FONT-WEIGHT: bold } H3 { FONT-WEIGHT: bold } H4 { FONT-WEIGHT: bold } H5 { FONT-WEIGHT: bold } H6 { FONT-WEIGHT: bold } STRONG { FONT-WEIGHT: bold } DT { FONT-WEIGHT: bold } OPTGROUP { FONT-WEIGHT: normal } ABBR { CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000 1px dotted } ACRONYM { CURSOR: help; BORDER-BOTTOM: #000 1px dotted } EM { FONT-STYLE: italic } DEL { TEXT-DECORATION: line-through } BLOCKQUOTE { MARGIN: 1em } UL { MARGIN: 1em } OL { MARGIN: 1em } DL { MARGIN: 1em } OL { MARGIN-LEFT: 2em } UL { MARGIN-LEFT: 2em } DL { MARGIN-LEFT: 2em } OL LI { LIST-STYLE-POSITION: outside; LIST-STYLE-TYPE: decimal } UL LI { LIST-STYLE-POSITION: outside; LIST-STYLE-TYPE: disc } DL DD { MARGIN-LEFT: 1em } TH { BORDER-RIGHT: #000 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.5em; BORDER-TOP: #000 = 1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.5em; BORDER-LEFT: #000 = 1px solid; PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #000 1px solid } TD { BORDER-RIGHT: #000 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.5em; BORDER-TOP: #000 = 1px solid; PADDING-LEFT: 0.5em; PADDING-BOTTOM: 0.5em; BORDER-LEFT: #000 = 1px solid; PADDING-TOP: 0.5em; BORDER-BOTTOM: #000 1px solid } TH { FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: center } CAPTION { MARGIN-BOTTOM: 0.5em; TEXT-ALIGN: center } SUP { VERTICAL-ALIGN: super } SUB { VERTICAL-ALIGN: sub } P { MARGIN-BOTTOM: 1em } FIELDSET { MARGIN-BOTTOM: 1em } TABLE { MARGIN-BOTTOM: 1em } PRE { MARGIN-BOTTOM: 1em } BUTTON { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } INPUT[type=3D'checkbox'] { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } INPUT[type=3D'radio'] { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } INPUT[type=3D'reset'] { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } INPUT[type=3D'submit'] { PADDING-RIGHT: 1px; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-BOTTOM: 1px; = PADDING-TOP: 1px } BODY { MARGIN: 0px 10px; COLOR: #000 } A { COLOR: #000; TEXT-DECORATION: underline } A:hover { COLOR: #000; TEXT-DECORATION: none } .b { FONT-WEIGHT: bold } .container_30 { MIN-WIDTH: 960px; ZOOM: 1 } .container_30:unknown { CLEAR: both; DISPLAY: block; VISIBILITY: hidden; HEIGHT: 0px; content: = "." } .grid_30:unknown { CLEAR: both; DISPLAY: block; VISIBILITY: hidden; HEIGHT: 0px; content: = "." } DIV.center-mini-column { _margin-left: 2px } #templavoila-api_auto_autovia_default-inner { MARGIN: 10px 0px } #templavoila-api_auto_autovia_default-inner .autoviaBox150-top { _margin-bottom: -7px } #templavoila-api_auto_autovia_default-inner .autovia-box150 { _padding: 0 14px 0 13px; _margin: 0 } .texy-article-print TABLE { BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; MARGIN: 0px auto 1em; BORDER-LEFT: = 0px; BORDER-BOTTOM: 0px } .texy-article-print TABLE TD { BORDER-RIGHT: #afafaf 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.62em; BORDER-TOP: = #afafaf 1px solid; PADDING-LEFT: 0.62em; PADDING-BOTTOM: 0.62em; = VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #afafaf 1px solid; PADDING-TOP: = 0.62em; BORDER-BOTTOM: #afafaf 1px solid; TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print TABLE TH { BORDER-RIGHT: #afafaf 1px solid; PADDING-RIGHT: 0.62em; BORDER-TOP: = #afafaf 1px solid; PADDING-LEFT: 0.62em; PADDING-BOTTOM: 0.62em; = VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: #afafaf 1px solid; PADDING-TOP: = 0.62em; BORDER-BOTTOM: #afafaf 1px solid; TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print TABLE TH { FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND-COLOR: #d3d3d3 } .texy-article-print TABLE TD { FONT-WEIGHT: normal; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0 } .texy-article-print TABLE TR.even TD { BACKGROUND-COLOR: #fff } .texy-article-print THEAD TH[colspan] { FONT-SIZE: 14px; TEXT-TRANSFORM: uppercase; BACKGROUND-COLOR: #afafaf! = important; TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print TABLE TD.col2 { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print TABLE TD.col3 { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TD { MIN-WIDTH: 150px; PADDING-LEFT: 2.3em; WIDTH: 50%; BACKGROUND-COLOR: = #f0f0f0 } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TH { MIN-WIDTH: 150px; PADDING-LEFT: 2.3em; WIDTH: 50%; BACKGROUND-COLOR: = #f0f0f0 } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TD.col2 { TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TH.col1 { BACKGROUND: url(http://g.pravda.sk/s3/sk_autoweb/clSablony/plus.png) = #ccc no-repeat 0.62em 0.62em } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TD.col1 { BACKGROUND: url(http://g.pravda.sk/s3/sk_autoweb/clSablony/plus.png) = #f0f0f0 no-repeat 0.62em 0.62em } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TH.col2 { BACKGROUND: url(http://g.pravda.sk/s3/sk_autoweb/clSablony/minus.png) = #ccc no-repeat 0.62em 0.62em } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TD.col2 { BACKGROUND: url(http://g.pravda.sk/s3/sk_autoweb/clSablony/minus.png) = #f0f0f0 no-repeat 0.62em 0.62em } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TH.empty { BACKGROUND-IMAGE: none } .texy-article-print TABLE.vyhody-nevyhody TD.empty { BACKGROUND-IMAGE: none } .texy-article-print .texy-image-fotoCenter { MARGIN-TOP: 0.5em; MARGIN-BOTTOM: 1em; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0; = TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-image-fotoVpravo { MARGIN-TOP: 0.5em; MARGIN-BOTTOM: 1em; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0; = TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-image-fotoVlavo { MARGIN-TOP: 0.5em; MARGIN-BOTTOM: 1em; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0; = TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .article-main-img { MARGIN-TOP: 0.5em; MARGIN-BOTTOM: 1em; BACKGROUND-COLOR: #f0f0f0; = TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-image-fotoCenter-desc { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .texy-image-fotoCenter-author { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .texy-image-fotoVlavo-desc { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .texy-image-fotoVlavo-author { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .texy-image-fotoVpravo-desc { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .texy-image-fotoVpravo-author { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .main-img-desc { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .main-img-author { PADDING-RIGHT: 0.5em; PADDING-LEFT: 0.5em; FONT-SIZE: 85%; = PADDING-BOTTOM: 0.5em; PADDING-TOP: 0.5em; FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .main-img-desc { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-image-fotoVpravo-desc { TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print .texy-image-fotoVlavo-desc { TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print .texy-image-fotoCenter-desc { TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print .main-img-desc { TEXT-ALIGN: left } .texy-article-print .texy-image-fotoVpravo-author { TEXT-ALIGN: right } .texy-article-print .texy-image-fotoVlavo-author { TEXT-ALIGN: right } .texy-article-print .texy-image-fotoCenter-author { TEXT-ALIGN: right } .texy-article-print .main-img-author { TEXT-ALIGN: right } .texy-article-print .mini { MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 86px } .texy-article-print .clanok { MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 470px } .texy-article-print .stredna { MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 214px } .texy-article-print .mala { MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 118px } .texy-article-print .superHP { MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 310px } .texy-article-print .article-main-img { MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 470px } .texy-article-print .video-description { FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .youtube-embed { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .video { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .copy { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print P.youtube-embed { MARGIN: 0px auto; WIDTH: 450px; TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .perexVideo .copy { BORDER-RIGHT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; PADDING-LEFT: = 0px; FONT-SIZE: 0.8em; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: = 0px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .video-description { PADDING-BOTTOM: 10px; TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-gallery-standard-content { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-gallery-standard-description { TEXT-ALIGN: center } .texy-article-print .texy-gallery-standard-description { FONT-STYLE: italic } .texy-article-print .texy-gallery-standard H3 { TEXT-ALIGN: center } ------=_NextPart_000_003D_01CCE0E9.9A4F93D0 Content-Type: text/css; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding: 7bit Content-Location: http://ipravda.sk/css/pravda-print-media-20120201000101.css .texy-article-print .back-to-article { DISPLAY: none } ------=_NextPart_000_003D_01CCE0E9.9A4F93D0--